[نت پد ايراني]


           
Java (J)  JavaScript (JS)  Cookies (C)  Active X (AX)Wednesday, June 30, 2004

٭
بمباران گوگلي (ادامه)

در مورد پيشنهاد وبلاگ شب بود،ماه...که در پست قبلي نقل شده بود نويسنده محترم وبلاگ در کامنت تذکر دادند که بهتر است ابتدا در مورد لينک پيوند به يک جمع بندی و نتيجه واحد برسيم و بعد نتيجه نهائي را اعلام کنيم.ايشان معتقدند که گذاشتن لينک سايت رهبر در پيوند با جمله سانسور اينترنت ميتواند برای وبلاگنويساني که در داخل ايران هستند خطرساز باشد و پيشنهاد کرده اند که بجای سايت رهبری لينک به سايت معتمدی (وزير ارتباطات) داده شود. البته بنده با پيشنهاد ايشان به چند دليل موافق نيستم:
1- وبلاگنويسان ايراني که سياسي مينويسند يا مخالفت و انتقاد خود را از اعمال رژيم بيان ميکنند در هرصورت در خطر هستند. گذاشتن لينک معتمدی يا خامنه ای چندان تفاوتي نخواهد داشت چون اگر وبلاگنويسي بازداشت شود مسلما" طبق قانون بي قانوني خاص خودشان و همانطور که در طي اين 25 سال عمل کرده اند رفتار خواهند نمود. اگر نگراني از اتهام اهانت به رهبريست مطمئن باشيد که آنقدر اتهام و انگ به فرد بازداشت شده ميچسبانند که در پايان همان اهانت به مقدسات هم در نامه اعمال شخص ثبت خواهد شد. اگر بخواهند کسي را تحت فشار بگذارند همينکه با سانسور اينترنت در ايران مخالفت کرده دليل لازم و کافي برای بازداشت و مجازات را دراختيارشان ميگذارد.
2- هدف از اينکار (بمباران گوگلي) متوجه نمودن ارگانهای بين المللي ، کشورهای خارجي و کاربران اينترنت غيرايرانيست. توجه بفرمائيد که اگر لينک به سايت معتمدی داده شود حتي بسياری از کاربران ايراني اينترنت هم اورا نميشناسند چه برسد به کاربران خارجي اينترنت. ولي جناب خامنه ای با اعمال و رفتار مستبدانه خود و فضيحتي که درايران بپا کرده به اندازه کافي اشتهار (از نوع منفي آن) دارد و هرکس به لينک او وارد شود با ديدن نامش يا تصوير کريهش بلافاصله پي به جريان خواهد برد. معتمدی را کي ميشناسد؟ من که اگر عکسش را هم ببينم نخواهم شناخت!چه برسد کسانيکه درايران نيستند.
3- جناب معتمدی مدت کوتاهي وزير هستند و پس از آن که کابينه عوض شود تمامي اين لينکها بي اثر خواهد بود.پس بهتر است لينک مورد نظر به شخصي داده شود که جا پايش از ايشان محکمتر باشد. در حال حاضر با سير تحول نظام از حکومت ولايت فقيه به حکومت فردی و ديکتاتوری شخصي که از طريق همگن نمودن همه اجزای حکومت توسط خامنه ای در حال اجراست فکر نميکنم کسي مناسبتر از خامنه ای برای پيوند لينک باشد. جاپايش را جسابي محکم کرده و تصميم دارد که ازين هم محکمتر کند!
4- تبليغات برای کشيدن هاله ای از تقدس به دور خامنه ای اين روزها به شدت اجرا ميشود .برای نمونه ميتوان به ادعاهای جنتي - گلپايگاني و مشکيني در مورد رابطه ايشان با امام زمان؟!!؟ و در کنار آن برپا نمودن نمايشات مسخره شکرگذاری در سالگرد ( جان سالم بدر بردن خامنه ای از يک) سوقصدکه در بعضی از مناطق تهران اقلام تبلیغی و کتاب هائی در شرح فضائل رهبری پخش شده است اشاره نمود.همچنين توجه بفرمائيد به سخنان گهربار نماينده انتصابي تهران سرکار خانم فاطمه آليا(از قماش همان فاطي کماندو) که در مدح رهبر چنان پيش رفته اند که کار را به دستمال يزدی کشانده چنين خزعبلاتي سرهم ميکنند:
اگر قلب رهبر از ما راضي باشد، امام زمان هم به مجلس سر خواهد زد
ملاحظه ميفرمائيد؟؟!؟ديگر زخم کرده....
مسلما" وبلاگشهريهای عزيز با گذاردن لينک رهبری در پيوند با عنوان سانسور در اينترنت و نقض حقوق بشر کمي تا قسمتي به اين هاله قدسي توقد نموده و جهانيان نيز متوجه ميشوند که چنين داستانهائي که که پيروان ولايت از اعتقاد عامه مردم به خامنه ای ساخته اند حقيقت ندارد و اکثريت ملت ايران برای اين جناب مقدس (خودخوانده) تره هم خرد نميکنند!

* با اين حال من تابع نظر اکثريت هستم و به احترام پيشنهاد اين دوست عزيز نتيجه نهائي که توسط ايشان اعلام ميشود را اجرا خواهم نمود.ضمنا" نظر ايشان و ساير دوستان را به پيشنهاد سامان گرامي جلب ميکنم. ايشان در کامنت مطلب وبلاگ چنين پيشنهاد نموده اند:
سامان : پيشنهاد بسيار خوبيه. اما شايد بهتر بود به جاي صفحه بيوگرافي احمد معتمدي به سايت مخابرات ايران لينک داده مي‌شد که هم پايدارتر و دائمي تر از صفحه شخصي يک وزير در کابينه‌اي هست که چيزي به اتمام دوره‌اش نمانده هم به جاي فرد به يک ارگان اشاره مي‌شد.


..........

فشارهای خارجي بر حکام جمهوری اسلامي هرروزه در حال افزايش است. کشورهای اروپائي به استناد به نقض مکرر حقوق بشر در ايران ، نبود آزادی بيان ،سانسور روزنامه ها و اينترنت، حمايت حکام جمهوری اسلامي از تروريسم و پناه دادن به سران القاعده، و تلاش برای توليد سلاحهای هسته ای و کشتارجمعي در صدد اعمال فشارهای بيشتر از طريق شورای امنيت سازمان ملل هستند. در چنين وضعيتي اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامي گاها" بسيار مضحک و زشت است. از آنطرف جناب حسني امام جمعه اروميه فتوی ميدهند که بايد سلاح هسته ای توليد کنيم و آنها را برای نابودی اسرائيل و آمريکا بکار ببريم.آن ديگری علنا" اعلام ميکند که بعله ، فعاليتهای هسته ای را از سر ميگيريم ، به کسي هم مربوط نيست، و جالتر از همه اظهار نظر کمال خرازی وزير خارجه ابدالمدت انتصابي جمهوری اسلاميست که در برابر اظهار تاسف کشورهای جهان بخاطر اعلام از سرگرفته شدن فعاليتهای هسته ای توسط مقامات جمهوری اسلامي چنين برخورد فرموده اند:
کمال خرازي وزير خارجه جمهوري اسلامي موضع گيري کشورهاي جهان در باره از سر گيري فعاليتهاي اتمي رزيم را مورد بي اعتنائي و تمسخر قرار داد و کشورهاي اروپائي را متهم کرد که به تعهدات خود در قبال جمهوري اسلامي پايبند نبوده اند. به گزارش ايرنا 7 تيرماه , " کمال خرازي که در جلسه کميسيون امنيت مجلس شرکت کرده بود در خصوص پاسخ کشورهاي اروپائي به نامه حسن روحاني گفت هنوز پاسخي نداده اند فقط اظهار تاسف کرده اند از اينکه ما تصميم گرفتيم قطعه سازي و مونتاژ را از سر بگيريم که اين حق ما است , ميخواهند متاثر باشند يا نباشند.

توجه بفرمائيد که در جمهوری ننگين رجاله های اسلامي به چنين سخناني لزوما" برخورد ديپلماتيک اطلاق ميشود!!!
من نميدانم چه اصراريست که دراين خاک عربزده لزوما" مسئولين حکومتي بايداز بين احمقها منتصب شوندو حتما" بايد مقامات مسئولين جمهوری اسلامي در پست هائي بکار گمارده شوند که از لحاظ حداقل تخصص در آن( وايضا" شعور و ادب اجتماعي) کوچکترين بهره ای ندارند .نميدانم دراين مملکت قحط الرجال است يا اينکه اصراری هست که حتما" برعکس نهند نام زنگي کافور.... اين جناب بعد از 25 سال ترکمون زدن به روابط خارجي و بين المللي هنوز الفبای گفتگوی ديپلماتيک را ياد نگرفته اند و نميدانند چگونه سخن بگويند که مورد تمسخر و استهزاء جهانيان واقع نشوند.ادبيات وزير امور خارجه که اينچنين باشد ديگر از امثال حسني و جنتي و خزئلي و مشکيني وامثالهم گله ای نيست و تو خود شرح مفصل بخوان از اين مجمل!
تازه اين يکي بين همه اين رجاله ها آدم حسابيشان است و به يمن سفرهای خارجي وزارتخانه 4 تا آدم حسابي سياسي را از نزديک مشاهده کرده و صد حيف که با اين وجود هنوز از الفبای گفتگوی ديپلماتيک همانقدر سر درمي آورد که نمايندگان انتصابي مجلس هفتم از شرح وظايف نمايندگي ملت ميدانند.

..........

امير عباس فخر اور دانشجوي زنداني که به اتهام " اقدام عليه امنيت ملي " به هشت سال حبس محکوم شده است , در جريان مرخصي 48 ساعته اي که اخيرا داشت , وضعيت وحشتناک زندانها و شکنجه هائي را که هنگام بازجوئي در مورد خود او اعمال شده بود , تشريح کرد. اين دانشجوي دلير پس از يک مرخصي 48 ساعته از زندان جمعه شب بار ديگر به پشت ديوارهاي زندان اوين منتقل شد. وي در مصاحبه با راديو فردا به شرح وضعيت خود و ديگر زندانيان پرداخت : ' مطمئنا با فشار فراواني که از جانب سازمانهاي حقوق بشري و سازمانهاي جهاني داره وارد ميشه به ايران , يک مقدار به نظر مياد بهتر شده باشه , اما در کليت قضيه نه اصلا به هيچ وجه اينطور نيست. من الان نزديک به يک ماه و نيم يا دو ماه است که اومدم زندان اوين و قبل از ان در زندان قصر بودم در بند جنايتکارهاي زندان قصر. نزديک به يکسال و نيم من بين 1043 قاتل و جنايتکار حرفه اي داشتم دوره محکوميت سياسي خودم را طي مي کردم که وحشتناک بود. شب اخري که من را از قصر فرستادند به زندان اوين , ما شاهد فلک شدن 4 زنداني بوديم که يک چيزي نزديک به 8 تا 10 ساعت داشتند اينها را مي زدند. کف پاهايشان را با چوبهاي خيلي کلفت و شلاق اينها را مي زدند. دندون سالم توي دهان اينها نبود. من وضعيت هاي هولناکي را در بند جنايتکاران زندان قصر ديدم که بعد از اون قصر جمع شد و اينها منتقل شدند به زندان رجائي شهر و قزل حصار که اينها فوق العاده زندانهاي مخوفي اند. اگر نمايندگان حقوق بشري قراره بيايند ايران و بازديد کنند , من توصيه مي کنم حتما اين زندانها را بروند و ببينند. : نحوه رفتار با خود شما در زندان چگونه است ? عباس فخراور : من سال 80 يا 81 بود که 8 ماه را در سلولهاي انفرادي 59 سپاه عشرت اباد اونجا کشيدم که وقتي از انجا بيرون امدم دست چپم توي گچ بود. مچ دستم را زير شديد ترين شکنجه ها شکسته بودند , صداي شکسته شدن استخوانهاي دستم را هيچ وقت فراموش نمي کنم هنوز توي گوشم هست. بعد بيني ام شکست , سرم بارها شکست , تمامي استخوانهاي بدنم در واقع اسيب ديده بود. به بيماريهاي شديد پوستي دچار شده بودم. خود نفس سلول انفرادي بدترين شکنجه براي ما بود. اينکه 24 ساعت شبانه روز را توي يک سلول يک متري باشي , هيچ چيزي توي اين سلول نباشه به جز يک تکه موکت کثيف و يک پتوي خيلي کثيف که در اختيار ما مي گذاشتند و يک سطلي که به عنوان دستشوئي از ان توي سلول استفاده مي کرديم LINK|
........................................................................................

Tuesday, June 29, 2004

٭ از وبلاگ شب بود، ماه پشت ابر بود:

همانطوری که حتما می‌دانید اگر تعداد خیلی زیادی از سایتهای اینترنتی با استفاده از یک کلمه یا عبارت مشابه، به یک صفحه اینترنتی مشخص لینک بدهند، اولین پاسخ گوگل به جستجوی آن کلمه، لینک آن صفحه ء خاص خواهد بود. (مثلا اگر نام حسین درخشان را در گوگل سرچ کنید، لینک وبلاگش بالای همه لینکها ظاهر خواهد شد و دلیلش این است که تعداد بیشماری از وبلاگها، سایتهای اینترنتی و خبری به وبلاگ او با ذکر نامش لینک داده‌اند). بلاگرهای آمریکایی با استفاده از این سیستم و در یک اقدام هماهنگ و موفقیت آمیز، بیوگرافی جرج دابلیو بوش را به عبارت "miserable failure" پیوند دادند. به این ترتیب اگر در گوگل عبارت "miserable failure" را جستجو کنید، اولین پاسخ گوگل، بیوگرافی آقای جرج دابلیو بوش خواهد بود........شاید حالا وقت این رسیده باشد که بلاگرها و سایتهای ایرانی در کنار امضای این تومار و نامه سرگشاده، اینبار با یک بمباران گوگلی رسانه‌ها و مردم دنیا را متوجه سانسور اینترنت در ایران کنند.

پيشنهاد ميکنم همه دوستان وبلاگنويس در سايت خود با عبارت INTERNET CENSORSHIP به وبلاگ خامنه ای لينک بدهند. اينطوری :
سانسور اينترنت
Internet Censorship

بقيه از وبلاگ شب بود ، ماه پشت ابربود:
اگر وبلاگها و سایتهای ایرانی این لینک را به همین شکل در صفحه خود قرار دهند و کاربران اینترنتی و خوانندگان در صفحات نظرخواهی، انجمن های آن لاین، لینکدونی ها و .. این پیوند را بیاورند، بعد از مدتی هرکسی از هرجای دنیا بدنبال عبارت <<سانسور اینترنت>> بگردد.
..، سايت اطلاع رساني خامنه ای را به عنوان اولین نتیجه و بالای صفحه جستجوی گوگل مشاهده خواهد کرد!
لطفا" اينکار را انجام دهيد تا با بمباران گوگلي دنيا را متوجه اعمال خلاف آزادی بيان و نقض حقوق بشر در ايران بنمائيم.

توجه: حروفي که با رنگ قرمز نوشته شده است از نوشته های وبلاگ ايشان است. بقيه جملات را بنده تغيير داده ام.

|
........................................................................................

Saturday, June 26, 2004

٭
منظور از اخبار محرمانه چيست؟


اسرار امنيتي کشور و آنچه که ماموران جاسوسي کشورهای رقيب بدنبال دست يافتن به آن هستند. اين اسرار نزد چه کسانيست؟ مسلما" در اختيار فضول نيست بلکه در اختيار مسئولين نظام ، وابستگان به کانونهای قدرت و خلاصه افراديست که بقايشان در گرو بقای اين رژيم است. بنابراين بعيد بنظر ميرسد اين اخبار براحتي به بيرون درز کند. حتي اگر مسئله خيانت و جاسوسي برای بيگانگان نيز مطرح باشد در اين عصر ارتباطات آنقدر راههای انتقال اطلاعات بصورت مطمئن و اختصاصي وجود دارد که حماقت است اگر شخصي به منظور جاسوسي وبلاگ بزند و اطلاعات محرمانه را درآن درج کند تا همگان ببينند(وضمنا" آن طرف مربوطه که مئرد نظرش است هم شايد ببيند)

اما آنچه که جناب اختری نماينده انتصابي مجلس هفتم به آن اشاره ميکنند چيست؟

ايشان ميفرمايند:بايد اخبار را کنترل کنيم و ببينيم که ايا صلاح است که بعضي اخبار به گوش همگان برسد يا نه. بديهي است که نمي توان همه بحثها را ازاد گذاشت تا عده اي هر گونه که مي خواهند انها را به گوش رسانه ها برسانند و ان مسايل همه جا پخش شود.
اين نظام از فاش شدن اسرار نظامي و اقتصادی خود و افتادن اين اسرار بدست بيگانگان نگران نيست. بلکه ازاين نگران است که اخبار داخل کشور بگوش مردم خود اين کشور برسد!!!
اين جناب در ادامه سخنانشان از دين اسلام نيز فاکت مي آورند و با مطرح نمودن يکي از کلاه شرعي های مزخرف چنين تحريف ميکنند که: چنانکه پيامبر اکرم هم فرمود که دروغ گفتن حرام است اما راست گفتن هم واجب نيست. اختري تاکيد کرد نبايد ادم هر سخن راست را بگويد. چه بسا اگر برخي مطالب به گوش دشمنان برسد کارها و تلاش هاي صورت گرفته خنثي شود.
تمام اين بهانه ها برای آن است که سانسور و فيلترينگ سايتها و وبلاگها را موجه جلوه دهند و بدینوسيله علاوه بر مسدود نمودن راههای انتقال آزاد اخبار جتي راه را بر انتقاد از اعمال نظام ببندند.به لیست سایتهای سانسور شده ايراني که ميرويد ميبينيد که 90 درصد سایتها به دليل سیاسی بودن و پخش اخبار فيلتر شده اند. در عوض تا دلتان بخواهد سايت پورنو باز وجود دارد که بدون هيچ مانعي ميتوان به آنها وارد شد بدون اينکه اسلام در خطر بيفتد.
آخر اين چگونه آيين و مذهبيست که از حقيقت و افشای آن متضرر ميشود و به خطر مي افتد؟!!!؟
اين حکومتي که بدروغ نام خود را حکومت مردمي نهاده چرا از افشای حقايق نظام در برابر همين مردم وحشت دارد؟
طبق گزارش خبرنگاران بدون مرز وضعيت اينترنت درايران وخيم توصيف شده است.در اين گزارش همچنين امده است که: سانسور رسمي که تحت عنوان مسائل اخلاقي صورت مي گيرد بسرعت به محتواي سياسي کسترش يافته است و در حقيقت امروز دسترسي به سايت هاي غير اخلاقي ساده تر است. دسترسي به حدود 10 هزار سايت بلوکه شده است. در اين گزارش امده است در زانويه 2003 کميته اي از مقامات وزارت اطلاعات , فرهنگ و ارشاد و راديو تلويزيون دولتي تشکيل گرديد تا فهرستي از سايت هاي " غير قانوني " تهيه کرده و اسامي را به وزارت ارتباطات بدهند تا پس از انتقال به اي اس پي ها انرا فيلتر کنند. دادستان عبدالله نمازي در ماه مه اعلام کرد کميته اي براي مقابله با تخلفات اينترنت بوجود امده است. سخنگوي قوه قضائيه غلامحسين الهام در ماه زوئن گفت شوراي عالي انقلاب اسلامي پيش نويس قانون اينترنت را تهيه مي کند که بر اساس ان انتقاد از رزيم و مقامات و خريد و فروش الکل و تحريف گفته هاي خميني و خامنه اي ممنوع خواهد شد.
به گفته آقايان تنها درصد بسيار کمي از مردم ايران از اينترنت استفاده ميکنند. تازه از بين همين درصد پايين بسياری از کاربران از دستگاههای دولتي و وابسته به نظام هستند.خودشان چنين عنوان ميکنند که ميزان تاثيرگذاری وبلاگها و اينترنت در جامعه ايران بسيار پايين است. اما دروغشان ازينجا مشخص ميشود که برای خذف همين تاثيرگذاری کم ؟!؟ هفت ميليارد تومان خرج ميکنند و از آمريکا(همان آمريکای جنايتکار سابق) تجهيزات فيلترينگ خريداری ميکنند !!
خوشبختانه اين رجاله ها همان اشتباه 20 سال پيششان را دوباره تکرار ميکنند.چنين عقيده دارند که با يکدست نمودن کانونهای قدرت در حکومت و اعمال فشار و خفقان ميتوان مملکت را به تمامي دردست گرفت.بيخود نيست که بازجوی روزی نامه کيهان چنين مينويسد: اگر مجلس هفتم بر همين روال پيش رود يقين بدانيد بسياري از مشكلات مرتفع خواهد شد. اگر ملت ايران طعم مديريت حزب‌الله را بچشد و برنامه‌ها به همين ترتيب پيش برود، انتخابات رياست جمهوري نيز از آن اصول‌گرايان خواهد بود.
دوره فريب خاتمي و بازی اصلاح طلبي گذشت و اکنون که کفگير روبه صفتان خالق خاتمي به ته ديگ خورده برای حفظ نظام چاره ای جز اعمال فشار ، ديکتاتوری و سرکوب و خفقان نميبينند. از تاريخ درس بگيريم. هميشه چنين مرحله ای نويدپخش پايان کار ديکتاتورهاست. استبداد پهلوی نيز پس از طي همين مراحل و برخورد مستقيم بين نيروهای نظامي و مردم متلاشي شد.خوشبختانه اين خشکه مغزان مانند همه ديکتاتورهای تاريخ چنان مست قدرت و حکومت شده اند که سزنوشت محتوم خود را نميبينند و بي مهابا ميتازند تا کجا اسب سرکش قدرت با سر به زمينشان بزند.
دوستان ، شکايت از ظلم حکام به قاضي بردن، آنهم قاضي تحت امر حکومت ، در بهترين حالتش تنها ساده انگاری و (ببخشيد)حماقت است!!!گروه کثيری از وبلاگنويسان با اعتراض به سانسور اينترنت در ايران متن پتيشني جهت ارسال به مراجع بين المللي تهيه کرده اند. به اين حرکت جمعي کاربران اينترنت سراسر ايران بپيونديد. با نصب لوگوی مربوطه در سايت و وبلاگ خود اين بيانيه را در دنيا فرياد کنيد و با امضاء اين پتيشن به همه سازمانهای بين المللي طرفدار حقوق بشر اعلام کنيد که اين حکومت از مشروعيت مردمي برخوردار نيست و تنها با اعمال سانسور و ايجاد فشار و خفقان تاکنون پابرجا مانده است. اين بي دينان حتی به آنچه خود قرقره ميکنند نيز اعتقادی ندارند. روز قيامت از ديد اين جاهلان کشک و حرف مفت است که اگر نبود اينگونه برمردمان ظلم روا نميداشتند. و مولايشان هم حتما" دروغ گفته که : حکومت با کفر پایدار میماند اما با ظلم نه!
بهترين راه مبارزه با سانسور و قيلترينگ اينترنت درايران اعتراض به مجامع بين المللي و پخش اخبار مربوط به اين اعتراض از طريق اين بيانيه و ساير راههای اطلاع رساني در اينترنت است.
علاوه برآن بايد با اطلاع رساني به موقع و صحيح به کاربران اينترنت و وبلاگنويسان راههای مختلف گذر از فيلتر و بازديد سايتهای فيلتر شده را آموزش داد. ميتوان با اعلام لينک سايتهای فيلتر شده به همراه راه دسترسي به آنها مميزان نظام را کلافه کرد و نشان داد که اينگونه سياستهای ارتجاعي و ماقبل تاريخ در مقابله با تکنولوژی در اين عصر ارتباطات هيگونه بردی ندارد و تنها موجب بازديد بيشتر کاربران اينترنت از سايتهای ممنوعه خواهد شد .علاوه برآن با افشای اسامي شرکتهای سانسورگر که گاهي دايه مهربانتر از مادر شده و حتي سايتهائي که توسط ديتای مخابرات فيلتر نشده را بصورت سليقه ای مسدود نموده اند و تحريم آنها ميتوان باعث زيان اقتصادی به آنان گرديد و ازينطريق خود اين شرکتها با شل نمودن سانسور (به قصد انتفاع بیشتر) خود بصورت ابزاری در جهت مخالفت باسانسور و ايجاد هرج و مرج در اعمال آن خواهند شد.
دوستان خواهشمندم از خريد کارت اينترنت از شرکتهای زير و استفاده از اکونت اينترنت آنها خودداری فرماييد و اين مطلب را در وبلاگتان نيز اعلام نماييد شايد که از خواب بيدار شوند و بخاطر منافع خودشان هم شده دست اين گونه حرکات مذموم بردارند!

شرکتهای مسئول فيلتر دراينترنت و کاسه های داغتر از آش:
البرز - آزمانت (ارتباطات فرهنگ آزما)- ندا- رايامهر- ارمغان نت- اميدان - پارس آنلاين(اينيکي خودش واسطه شده و تحهيزات اينترنت را برای ديتای مخابرات وارد کرده است)-افق نت -


البرز
.......

آزمانت
.......

ندا رايانه
.......

رايامهر
.......

ارمغان نت
.......

پارس آنلاين
.......

اميدان
.......

افق نت

به تحريکات بعضي از افراد که با فحاشي ، تهمت و ايجاد جو متشنج در وبلاگشهر قصد ايجاد تفرقه و چند دستگي را دارند توجهي نکنيد که بهترين راه مقابله با اينگونه اشخاص ناديده گرفتنشان است!
|
........................................................................................

Thursday, June 24, 2004

٭ "غلامعلي حدادعادل" در جمع بازاريان گفت : "ما با شما تفاوتي نداريم ، ما فرزندان شما هستيم ، به من گفته اند در مجلس باش و به شما هم گفته اند در بازار باشيد، اين تفاوت ها ظاهرى است ."
البته اين عدم تفاوت بر ملت ايران از قبل هم مسلم بود چون رجاله هائي مانند حداد عادل و عسگراولادی با يکديگر هيچ تفاوتي ندارند به جزآنکه يکي نبض بازار را دردست دارد و از اين طريق اقتصاد ايران را به لجن ميکشد و ان ديگری علاوه بر لجنمالي سياسي دست به چاپلوسي حاميان حکومت در بازار ميزند و ميخواهد تلخي اعمال نفوذ رهبر در انتخاب خودش به عنوان رئيس مجلس(بجای باهنر که موتلفه حمايتش ميکرد) را با دستمال يزدی و تملق از کام موتلفه ايها بزدايد!!
تلاش بي‌نتيجه مسؤولان دفتر «حدادعادل» براي سانسور سخنان وي در جمع بازاريان
البته ايشان بعد از ذکر اين سخنان فروتنانه و خايه مالانه بلافاصله به فکر سوابق فرهنگي و آموزشي خود افتاده و سعي در سانسور جملات خود در روزنامه ها نيز نمودند که البته تلاششان بجائي نرسيد و قبلا" بند آب داده شده بود!!

..........

ادامه سانسور وبلاگها و سايتها توسط جمهوری اسلامي
وبلاگ زيتون و وبلاگ شبح مجددا" فيلتر گرديد. از دوستان وبلاگشهری تقاضا دارم با امضاء پتيشن و اضافه کردن لوگو و نام وبلاگ خود به ليست صفحه مبارزه با سانسور اين اقدام رژيم اسلامي را محکوم نموده و مراتب انزجار خود را ازسياستهای ضد آزادی بيان ، فيلترينگ و سانسور حکومت اعلام نمايند.

==========

نتيجه ميهن دوستي و حب وطن در دل داشتن:
منبع خبر حراج دختران ايرانى بازداشت شد، روزنامه شرق

..........

روابط خارجي و تحريکات اخير

در دوهفته اخير تجاوز نيروهای قطر و امارات به آبهای ايران و دستگيری ملوانان ايراني و کشته شدن يک ناخدای ايراني در جريان اين تجاوزات، و همچنين تجاوز سه قايق انگليسي و دستگيری سربازان آن اخبار مربوط به روابط خارجي ايران را تحت الشعاع قرار داد. البته اميد است حکام خواب الوده و مفنگي جمهوری اسلامي اين نکته را مدنظر داشته باشند که امارات و قطر رقمي نيستند که بخواهند برسر مالکيت جزاير سه گانه تمب و ابوموسي پايشان را از گليمشان دراز تر کنند و علنا" به ايران تجاوز کنند. بخصوص با تجاوز سه قايق نظامي انگليسي (که منجر به دستگير شدن 8 نفر سرنشينان آنها گرديد) کاملا" مشخص است که اين کشورهای خرده ريزه خليج هميشه فارس ، به پشتوانه حمايت انگليس (و آمريکا) است جرات کرده اند غلط زيادی کنند . يادش بخير در جريان پس گرفتن جزاير از ابوظبي در عرض 48 ساعت ارتش ايران(آن موقع ارتش شاهنشاهي)چنان ضرب شستي به اين فرصت طلبان نشان داد که تا 40 سال جرات نميکردند دست به چنين حرکاتي بزنند. اما اکنون به مدد روابط خارجي مشعشع اين رجاله ها کار بجائي رسيده که علنا" تماميت ارضي مملکت تهديد ميشود.اين نشانه ها نشانه های نحسيست که رجاله های حکومت اسلامي اگر ذره ای به بقای ايران (و بقای خودشان) علاقمند باشند بايد با قدرت تمام در برابر آن ايستادگي کرده و فرصت طلبان بيگانه را از دست درازی به خاک ايران نااميد سازند.
تعدادی لينک از روابط خارجي مشعشع ايران در دوهفته اخير جمع آوری کرده ام که وخامت حال آقايان را نشان ميدهد:

تشديد بحران روابط خارجی ايران، حسين باقرزاده
با دعوت از فرح ؛ روابط ايران و اردن تيره مي شود
دلال اسلحه و فروشنده محصولات نظامي آمريكايي به ايران دستگير شد
اسوشيتدپرس : بازداشت يک بازرگان پاکستاني به اتهام تلاش براي فروش قطعات هواپيماي شکاري F14 به ايران
شوراي همكاري خليج فارس ايران را اشغالگر ناميد
پس از امارات ، قطري ها ناخداي ايراني را كشتند
بازداشت 28 اماراتي در يک هفته؛ جمهوري اسلامي ايران هشتمين کشتي اماراتي را هم متوقف کرد،
آصفي توقيف ۳ قايق انگليسي را تاييد کرد
جزئيات دستگيري هشت نظامي انگليسي در خليج فارس اعلام شد
پاول از احتمال تحريم اقتصادي ايران خبر داد
پاول: پاسخ به بازداشت نظاميان انگليسي از سوي ايران را به لندن وامي‌‏گذارم
سخنگوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي:پرونده‌ هسته ای ايران تا زماني كه مسايل موجود را حل وفصل كنيم، بسته نخواهد شد،
رئيس كميسيون تحقيق يازدهم سپتامبر: ايران و پاكستان بيشتر از عراق با القاعده همكاري داشته‌اند
ادوارد كندي : تهديد ايران براي جهان بيشتر از تهديد عراق است
بازداشت 25 تن از سربازان تركيه در ايران
........

پوستر تبليغاتي که مشاهده ميکنيد پوستر تبليغاتی بسيج دانشگاه شيراز برای دعوت به ثبت نام جهت عمليات شهادت طلبانه ميباشد.
احتمالا" اين هم يکي از اقدامات ديپلماتيک حکومت جمهوری اسلامي برای بهبود روابط خارجي است!!؟!!
آخر به قول ابراهيم نبوی يکي از راه های دوست يابي و دوست شدن با کشورهای ديگر ومردم جهان این است که ما به آنها نشان بدهیم چقدر آدمهای فداکاری هستیم، وقتی مردم جهان می فهمند که هزاران ایرانی برای عملیات استشهادی و کشتن نظامیان و غیرنظامیان آمریکایی و اسرائیلی داوطلب شده اند، احساس خیلی خوبی نسبت به ما پیدا می کنند و با ما دوست می شوند. چون اکثر مردم دنیا روانی هستند و از اینکه ما با یک ماشین برویم توی شکم آنها و آنان را منفجر کنیم، لذت خاصی می برند.

|
........................................................................................

Monday, June 21, 2004

٭


دوستان زحمت کشيدند و بيانيه ای برای مخالفت با فيلتر سايتها و ابراز انزجار از سانسور وبلاگها و محدود نمودن آزادی بيان تهيه نموده اند(در اين صفحه) . خواهشمندم آن را امضاء کنيدو لوگوی مربوطه را در وبلاگتان نصب نماييد.

......


ما امضا کنندگان این بیانیه بدینوسیله مخالفت شدید خود را نسبت به قوانینی که جهت سانسور اینترنت در ایران درشرف تصویب است را اعلام می‌داریم.
حکومت ایران بطور مرتب و سیستماتیک حق مسلم آزادی بیان و مبادله آزاد اطلاعات در داخل و يا خارج از ایران را سلب کرده و با توقیف و ممنوع کردن نشریات، تلویزیون، مکالمات تلفنی و اکنون اینترنت تصمیم به پایمال کردن حق آزادی بیان شهروندان خود را دارد.
ما آزادی بیان و تبادل آزادانه عقاید را گرامی می‌داریم و باور داریم و آنرا از اصول اولیه حقوق بشر دانسته و تلاش‌های دولت‌ها وشرکت‌های ارتباطاتی را که به برقراری سانسور در ایران کمک می‌کنند، چه در ایران چه در خارج از ایران، محکوم می‌کنیم.
از شما تقاضا داریم با فشار آوردن به دولت‌های متبوع خود و همچنین حکومت ایران ایشان را به برقراری آزادی بیان و ارتباطات ترغیب کرده تا سانسور را تنها به محتویات محکوم شده توسط جامعه بین‌الملل محدود نمایند.

امضا....
پينوشت: وبلاگ زيتون نيز مجددا" بازشد و بدون فيلترشکن قابل دسترسيست.
|

........................................................................................

Friday, June 18, 2004

٭ Gmail التفات فرمودند و اينبار اجازه دادند چند دعوتنامه برای دوستان بفرستيم.دفعه قبل که قبل ازينکه خبردار بشيم دعوتنامه هاشو برداشت و نشد کسي رو دعوت کنيم. ازچند نفر از دوستان وبلاگنويسي که بدليل خانه داشتن در جائي غير از بلاگ اسپات يا کم کاری يا هردليل ديگری دعوتنامه براشون ارسال نشده به اين ايميل آدرس وبلاگ و آدرس ايميلشونو بنويسند تا براشون دعوتنامه بفرستم
----------


قانونمند نمودن فيلترينگ؟؟؟!!؟؟؟


اختلاف نظر ما با دوستاني همچون اميد ميلاني ، سام و الپر دقيقا" در همين نکته است که اين دوستان هنوز اعتقاد دارند که اصلاحات، اصلاح قانون و تبديل جمهوری اسلامي از طريق قانوني به يک حکومت قابل قبول ممکن است. اما ما مدتهاست که ديگر از اينگونه خيالات نميکنيم و عميقا" معتقديم جمهوری اسلامي حکومتي فاقد مشروعيت مردمي و نظامي غيرقابل اصلاح است. در مسئله شرکت در انتخابات هم همين مشکل را داشتيم و ديديم که آخرش به کجا کشيد. صفحه حمايت از انتخابات آزاد به هيچ دردی نخورد به جز خريد مشروعيتي دروغين برای نظام .... دوستان مينويسند:
ما امضاکنندگان این بیانیه، به تصویب چنین قانونی عمیقاً معتریض ایم، و خواستار آنیم، که تا فرصت هست، با کارشناسی بیش‌تر، و مشاوره با آگاهان امور و کاربران اینترنت، قانونی عاقلانه و اجرایی برای جرائم اینترنتی تهیه شود..
سوال من اين است . آيا شما واقعا" گمان ميکنيد که در کشوری مانند ايران با حکومتي نظير جمهوری اسلامي ميتوان به حاکميت قانون اعتقاد داشت و اصولا" اگر اين رجاله ها قانوني تصويب کنند آيا اين قانون مدافع آزاديهای فردی و اجتماعي خواهد بود؟ صادقانه جواب بدهيد و توجيه نکنيد لطفا"...
بعد از 25 سال هنوز قانون اساسي (که آنهم توسط خودشان تهيه شده) اجرا نميشود و اجرای هر بندش نياز به تصويب دوباره مجلس و تاييد خبرگان دارد و تازه بعد از طي همه اين مراحل باز هم هيچ پشتوانه و اميدی برای اجرای آن قوانين وجود ندارد. حالا ما به چه اميدی از ديکتاتور و رجاله ها درخواست کنيم که فيلترينگ اينترنت را قانونمند کند؟؟؟ اصلا" ماهيت فيلترينگ و مسدود کردن سايتها از لحاظ انساني ، اجتماعي و از هر نظر غيرقانونيست !!! آنوقت ما بيانيه امضاء کنيم که شما را بخدا بياييد قانونمندش کنيد؟؟؟بحث کارشناسي آنهم با اراذل و اوباشي نظير سعيد مرتضوی و ...
به خنده ام مي اندازيد. آيا واقعا" نميبينيد که اينگونه حرکات و بيانيه ها چقدر مضحک است؟؟؟
البته از دوستاني که با نام و هويت واقعي شان مينويسند و در ايران و دم دست حضرات هستند انتظاری هم نيست که قاطعانه تر عمل کنند. ولي خواهشا" بصورت ابزاری در دست اين رجاله ها جهت تحميق و به انحراف کشاندن ملت درنياييد که اينکار خيانت است.اميد است که تندی ام را ببخشاييد و بدل نگيريد ولي دوحرکت مشابه در طول چند ماه با علم به نتايج آن بنظرم يا ساده لوحانه است يا هدف خاصي را دنبال ميکند!!!
جمهوری اسلامی بايد برای سانسور اينترنت در مجامع بين‌المللی رسوا شود. بايد افکار عمومی بين‌المللی را برعليه اين کار شوراند و هزينه سياسي آن را برای نظام بالا برد. اين تنها راه ممکن است.

........

آيت الله مکارم شيرازى : ما (ايران ) در دنيا دوست واقعي نداريم.

فضولک:ولي تا دلتان بخواهد (چه بخواهدچه نخواهد) دشمن داريد!!
..
دادستان كل كشور گفت:من خودم تا كنون از زندان‌هاي اوين، همدان و خوزستان بازديد كردم و شرايط درون زندان به گونه‌اي است كه وقتي انسان به آن‌جا مراجعه مي‌كند تمايل دارد همان‌جا بماند. با توجه به امكانات مختلف فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، پزشكي و... كه دارد.
فضولک: اميد است که در رژيم آينده از شما جناب دادستان محترم و ساير مسئولين جمهوری اسلامي در همين اماکن رفاهي که فرموديد پذيرائي بعمل آيد(تا بفميد يک من ماست چقدر کره دارد)

.........
امام زمان: دست از سر من بردارید (نوشته جديدی از ابراهيم نبوی)

....

ليست وبلاگها و سايتهای فيلتر شده را درلينکهای گوشه سمت چپ صفحه گذاشتم. از مطالب پاگنده عزيز به اين لينک رسيدم. پيشنهاد ميکنم تمام وبلاگنويسان مخالف سانسور به منظور مبارزه با فيلترينگ لينک فوق را به اضافه لينک فيلترشکنهاو طريقه استفاده از آنها در وبلاگشان بگذارند.هرچيزی را که ممنوع کنند جاذبه اش بيشتر ميشود و افراد بيشتری به اين سايتها سر ميزنند.


|

........................................................................................

Wednesday, June 16, 2004

٭
فيلترينگ سایتها و وبلاگها توسط امام زمان

با فرمايشات درخشان جناب مشکيني در خصوص تاييد نمايندگان مجلس هفتم توسط شخص شخیص امام زمان بعيد نيست در چند روز آينده شاهد چنین درفشانیهائي هم باشيم:
آيت‌الله مشكيني (امام جمعه ي قم): تشكر ويژه از حضرت بقيه‌الله(عج) دارم كه وقتي هفت ماه پيش در شب قدر، فرشتگان الهي، ليست اسامي سايتها و وبلاگهای مخالف جمهوری اسلامي و نام و آدرس URL آنها را به حضرت دادند، حضرت هم يکهو قاط فرمودند و دستور به بستن کليه وبلاگها بصورت درهم دادند.نامه شان به ديتای مخابرات را هم خودشان شخصا" امضا كردند

......

طبق ادعای صريح مقامات جمهوری اسلامي بيش از 7 ميليارد تومان برای راه اندازی سيستم فيلترينگ اينترنت درايران هزينه شده است و هنوز هم تا آن نقطه ای که مورد نظر مسئولان است فاصله بسيار دارند. هنوز هم کاربران ايراني اينترنت بدون هيچ مشکلي از سد تمام فيلترها و موانع ايجاد شده توسط رژيم ميگذرند و سختگيری بيشتر مميزين جمهوری اسلامي تنها سبب بالا رفتن مهارت و يافتن شيوه های جديد گذر از فيلتر توسط کاربران شده است. اين کوته انديشان هنوز به اين نتيجه نرسيده اند که نميتوان با پيشرفت روزافزون تکنولوژی درافتاد آنهم با طناب پوسيده ارتجاع مذهبي و دگم انديشي....
7 ميليارد تومان هزينه برای فيلترينگ اينترنت آنهم در حاليکه بعد از گذشت چندين ماه هنوز زلزله زدگان بم با معضل مسکن دست به گريبانند و مطالبات فرهنگيان کشور هنوز پرداخت نشده و ساير مشکلات اقتصادی دولت ، نشان از اهميتي دارد که رژيم برای مبارزه با تبليغات اينترنتي ضدرژيم قائل است. بر طبق اعلام وزير مخابرات اين تنها مرحله نخست فيلتر سايتهاست و قرار است که مسدود نمودن سايتها با جديت بيشتری دنبال شود. اين وظيفه تک تک وبلاگشهريهاست که با بروز نمودن اطلاعات فني خود و ساير دوستان بصورتي متحد و يکپارچه بر عليه اين اقدام ارتجاعي حکومت دست به فعاليت عملي بزنند. هاله عزيز ، حسن آقای گرامي و سعيدو و زوروی ارجمند بيدريغ در اين راه ميکوشند و برماست که دست به دست هم دهيم تا اين حرکتي که بر ضد سانسور پا گرفته محکم و پابرجا بماند.
برای شروع نياز است در يک انجمن مانند گروپهای ياهو يا اورکات اخبار فيلترينگ هرروزه اعلام گردد و فيلترشکنها و پراکسيهای مختلف به اطلاع کاربران برسد. لازم است که آدرس و لينک اين انجمن بطور گسترده در وبلاگها معرفي گردد تا درصورت اقدامي نظير آنچه در يکشنبه گذشته روی داد غافلگير نشويم.
ضمنا" هريک از دوستان به فکر يک سايت آيينه ای در جائي غير از سرور وبلاگ اصليشان(و همينطور غير از سرور پرشين بلاگ و ساير سرورهای داخل خاک ايران) باشند. مثلا" www.mblog.com که امکانات مووبل تايپ هم دارد.البته لازم نيست اين آدرس فعلا" اعلام شود و در صورت بسته شدن وبلاگ اصلي از طريق همان انجمن ياهو يا اورکات به اطلاع همه خواهد رسيد.
ليست سرويسدهنده هائي که بيشترين سانسور و فيلتر را اعما ميکنند از طريق همين انجمنها و از طريق وبلاگها به اطلاع عموم برسد. از آنجائيکه قريب به اتفاق اين موسسسات انتفاعي بوده و منظورشان تجارت است با تحريم خريد کارتهايشان از سوی کاربران ناچار خواهند شد طناب فيلترينگشان را شل کنند و خود بصورت ابزاری در جهت بي ساماني حرکت فيلترينگ درخواهند آمد.
.........
توضيح ضروری: تعداد زيادی از پروکسيهائي که در پست قبلي معرفي شد مربوط به دريافت و ارسال ايميل بصورت ناشناس ميباشد . با تشکر از پاگنده عزيز بخاطر توضيح به موقعشان
ضمنا" بنظر ميرسد در سرويسدهنده هائي که از امکانات مخابرات استفاده میکنند اکثر پروکسيها نيز مسدود شده اند. پيشنهاد ميشود از کارتهای اينترنت شرکتهائي که دارای ديش و سيستم Zaknet هستند استفاده شود و در سرورهای مخابرات نيز فيلترشکن دو و سه و فيلترشکن جديد چهار گوشه صفحه هنوز کار ميکنند.


|

........................................................................................

Monday, June 14, 2004

٭

ليست پروكسيها

انگار ديروز بصورت آزمايشي وبلاگهاي بلاگ اسپات را بستند. امروز وبلاگها مجددا باز شده اند. امكانش هست كه مخابرات درحال نصب تجهيزات جديد فيلترينگ باشدو اينبار به صورت اساسي اقدام به يستن وبلاگها كند. وبلاگهاي زيتون و شبح كماكان فيلتر ميشوند. براي پيشگيري از غافلگير شدن توسط فيلتر هاي مخابرات اين ليست پروكسيها را در فايلي روي كامپيوترتان سيو كنيد و در صورت اعمال فيلترينگ براي ديدن سايتهاي سانسور شده از اين ها استفاده كنيد:
194.102.248.251:1080
129.49.12.9:1080
194.206.224.138:1080
68.100.113.92:1033
68.83.243.241:3800
68.50.67.49:1029
213.64.91.199:3330
68.50.16.111:1029
24.91.129.59:3330
68.63.164.196:22799
68.100.240.150:1029
68.80.213.87:3800
24.185.54.231:1029
66.43.179.83:1080
24.187.197.149:1029
68.46.40.22:3800
81.96.12.166:2425
68.9.229.46:1029
68.85.201.178:1029
67.104.157.226:3800
68.48.153.22:1029
68.39.66.187:1029
24.186.217.52:1029
68.9.161.110:1029
24.189.234.124:1029
217.52.241.42:1080
68.196.1.77:1029
66.43.179.86:1080
24.186.216.191:4777
24.218.254.45:1212
24.58.247.247:10000
24.90.131.53:1029
24.186.155.175:1029
68.84.127.234:3800
216.248.3.206:1080
68.57.163.254:51016
24.47.114.131:22799
24.239.236.87:10000
213.13.122.98:1080
167.7.9.198:1080
68.107.224.170:1080
68.116.248.90:1080
66.43.179.88:1080
216.15.38.93:3380
68.43.156.151:1029
216.148.244.37:8000
207.243.70.35:8000
66.114.211.138:8080

سه پروكسي آخري را خودم استفاده كرده ام و بخوبي كار ميكنند(با رنگ قرمز).بقيه هم بايد كار كنند.
از طريق يكي از اين پروكسيها براحتي ميتوان به وبلاگها و سايت هاي فيلتر شده دسترسي پيدا كرد.لطفن در تنظيمات پروكسي اينترنت اكسپلورر خود آدرس و پورت يكي از سه سرور بالا را وارد كنيد و سپس با خيال راحت به گشت و گذار در وبلاگها و ساير سايتهاي فيلتر شده بپردازيد.
ضمنا از راهنمائي هاي روزانه حسن آقا نيز استفاده كنيد. ايشان اعلام كرده اند كه در صورت ادامه فيلترينگ هرروز 3 پراكسي جديد اعلام خواهند كرد. هاله عزيز نيز زحمت كشيده اند و دستورالعمل فيلتر شكن را بصورت پي دي اف روي سايتشان گذاشته اند.قبل از براه افتادن تجهيزات جديد فيلترينگ همه بايد آماده باشيم.|

‍‍


٭
سانسور فله اي وبلاگهاي بلاگ اسپات

بالاخره تحمل آقايان رجاله ها به انتها رسيد و در راستاي قوانين جديد جرائم اينترنتي چون ديدند امكان كنترل وبلاگهاي فارسي زبان را ندارند يكجا و بصورت فله اي اقدام به بستن آي پي بلاگ اسپات نمودند و از امروز كليه وبلاگهاي بلاگ اسپات فيلتر شدند!!!
اينهم از بركات مجلس هفتم است.آن بار كه چنين غلطي كردند به فاصله چند روز ناچار به عذرخواهي و باز كردن وبلاگها شدند اما اينبار انگار سمبه پرزور است و ديگر به فكر آبرو و حيثيت بين المللي نيستند.
البته پرشين بلاگ را باز گذاشته اند و حرفشان هم منطقيست. ميگويند اگر ميخواهيد وبلاگ بنويسيد در پرشين بلاگ بنويسيد تا براي ما براحتي قابل شناسائي و دم دستمان باشيد.وگرنه وبلاگ و وبلاگشهر تعطيل ....
در مطالب بعدي آدرسهاي قابل استفاده براي سايت آيينه اي را معرفي خواهم كرد. بر همه وبلاگنويسان بلاگ اسپات واجب شرعي ؟!!؟ است كه با ايجاد سايت آيينه اي در آدرسهاي باز و فيلتر نشده يك دهن كجي اساسي به فيلترگزاران و مميزين جمهوري اسلامي نشان دهند و به اين رجاله هاي متعفن ثابت كنند كه با طناب پوسيده ارتجاع و مذهب نميتوان به جنگ تكنولوژي رفت.
فعلا براي ديدن وبلاگها ميتوان از آدرس فيلترشكن هاي گوشه صفحه استفاده كرد. مخصوصن فيلترشكن سه كه در اكثر سرويسدهنده ها باز است.

اخبار سايت گويا نياز مدتيست فيلتر شده است . اما از اين آدرس ميتوان به ان رسيد.

...........
علاوه بر وبلاگهاي بلاگ اسپات وبلاگهاي شبح و زيتون و آيات شيطاني هم كه از سرويسدهنده هائي غير از بلاگ اسپات استفاده ميكردند فيلتر شده اند. اين امر نشان ميدهد كه فيلترينگ كاملن حساب شده و طبق برنامه انجام گرفته و اينبار اشتباه نشده است!!!
اگر با فيلترشكن به اين وبلاگ آمده ايد احتمالن لينك نظرخواهي را نخواهيد ديد. اگر نظر و پيشنهاد خاصي داريد از طريق اين لينك پيام بگذاريد. اگر كار نكرد آن را در صفحه جداگانه اي كپي و پيست كنيد. كار ميكند.

http://www.haloscan.com/comments.php?user=fozoolak&comment=__bsdffff23n__#41019


|
........................................................................................

Tuesday, June 08, 2004

٭ Response for Tehran People
آخرين اظهار نظر پيشگوی چيني زلزله در مورد زلزله تهران
June 8, 2004

.......

وای بر ما که اکنون کارمان به آنجا کشيده که عباس کاکاوند نويسنده سابق روزی نامه رسالت را مبارز راه آزادی بشمار آوريم و از بيباکي و تهورش تعريف کنيم!!

........
لينک فيلترشکن سه نيز به گوشه سمت چپ لينکهای صفحه اضافه شد. اين لينک در اکثر سرويس دهنده ها کار ميکند و برای ديدن وبلاگها و سايتهای فيلتر شده مناسب است.

|........................................................................................

Monday, June 07, 2004

٭ ناشناس ماندن در اينترنت

اين قانون جديد جرائم اينترنتي ملغمه عجيبيست از توجيهات بيربط و دلايل بيپايه برای ثبت رفتار کاربران اينترنت و توجيه اعمال غيرقانوني و مخالف قانون اساسي توسط هيئت حاکمه...
چقدر پرتم من از مرحله. به قانون اساسي استناد ميکنم درحاليکه ميدانم در اين مملکت توقع رعايت قانون اساسي بسيار بيجا و مضحک است.با خواندن اين مزخرفات که بنام قانون نوشته اند بياد بعضي توجيهات مسخره مذهبي که توسط آخوندها بيان ميشود افتادم.
اشکالي نيست. بگذار اين مرتجعين کورذهن هرچه در چنته دارند رو کنند.به خيالشان ميشود بزور چماق و اسلحه پوسيده مذهب با تکنولوژی هم درافتاد. اميد است که با اين اقدامات اين رجاله ها سايت داران و وبلاگنويسان ايراني نيز به فکر ياد گرفتن راه های ناشناس ماندن و ناشناس نوشتن در اينترنت بيفتند و با ترفندهای مختلفي که هم اکنون نيز موجود است تعقيب کنندگان خودرا انگشت به کون بگذارند.

........الان وقتش است که آمريکا يک تذکر آيين نامه ای از نوع آن ضرب المثلي که صادق هدايت در وغ وغ صاحابش نوشته بود به اين آقايان بدهد که عزيزم اگر خيال کون دادن نداری پس چرا دورو بر خرابه ها ميگردی؟
همينجوريش هزارتا سند و مدرک از همکاری ايران و القاعده و فعاليتهای تروريستي ايران دارند. همينش مانده بود که بطور رسمي و دولتي تروريست استخدام کنند!!؟؟!!!
....

بزرگترين دشمن ما اين حقيقت است که هرگز آنچه را که برسرمان مي آيد باور نمي کنيم.......سرانجام زماني ميفهميم چه واقع شده است که ديگر برای بازگشت خيلي دير شده است.


|
........................................................................................

Thursday, June 03, 2004

٭ مراسم سالگرد ارتحال

اين چند روز تمام عوامل رژيم درگير برگزاری مراسم ارتحال امام خميني در مقعد مطهر هستند و هريک سعي دارند در ابراز ارادت و نمايش چاپلوسي خود از هيچ تلاشي کوتاهي نکنند. عده ای پای پياده به سمت مقعد مطهر حرکت کرده اند ، گروهي با دوچرخه و ....و همه اينها که از عوامل دولتي هستند بخاطر عزاداريشان هم حق ماموريت ميگيرند هم پاداش وهزينه مهمانان خارجي که برای شرکت در مراسم دعوت شده اند سر به ميلياردها ميزند و اين درحاليست که هنوز برای زلزله زدگان بم هيچ کار اساسي انجام نشده است.زلزله بلده لااقل27روستاى مازندران را به طور کامل تخريب کرده است ...همينطور روستاهای اطراف قزوين و کرج .اما مسئولين صدا و سيما از نشان دادن عمق فاجعه و صحنه های آن در رسانه ها خودداری ميکنند چون نميخواهند مسئله سالگرد ارتحال تحت الشعاع اخبار زلزله قرار گيرد. روزگار غريبيست.ابعاد فاجعه در مناطق زلزله زده هرروز وسيعتر ميشود و با پس لرزه های متوالي چند روزه اخير بعيد نيست زنده ماندگان زلزله اخير نيز همچون بازماندگان بم به حال مردگان غبطه بخورند.نتيجه تحقيقات علمي دانشگاه شريف در مورد پيش بيني زلزله به بهانه امنيت ملي شديدا" سانسور ميشود.... اما اينها اصلا" مهم نيست. مهم اين است که مراسم سالگرد ارتحال خميني کبير؟!!؟ با شکوه تر از هميشه برگزار شود. گور پدر زنده ها....


|........................................................................................

Wednesday, June 02, 2004

٭

دستگاه قضائي رزيم اسلامي حکم اعدام هفت نفر و حکم قطع دست راست و پاي چپ دو تن ديگر را در استان مازندران صادر کرد. روز سه شنبه رئيس کل دادگستري مازندران از صدور احکام ضد انساني براي بيش از هفت نفر در اين استان خبر داد. اين افراد در مهرماه گذشته دستگير شده اند اما رزيم اسلامي در شرايط فعلي احکام انها را صادر کرده است.....با توجه به اينکه اين افراد در مهرماه گذشته دستگير شده اند , اين سئوال مطرح است که چرا در شرايط فعلي , اين احکام ضد انساني علنا اعلام مي شود. روشن است که چنين اقداماتي به منظور ايجاد رعب و وحشت در بين مردم و بخصوص مردم مازندران صورت مي گيرد که اين روزها و به دنبال زلزله تاسف بار اخير شاهد اعتراضات و نارضايتي گسترده بازماندگان زلزله عليه باندهاي غارتگر حاکم هستيم. بي سبب نيست که بلافاصله پس از وقوع زلزله رزيم اسلامي نيروهاي انتظامي خود در منطقه را به حالت اماده باش دراورده و با بستن جاده ها و کنترل رفت و امدها , فضاي پليسي شديدي را حاکم مي کند. اما همه اين اقدامات قبل از هر چيز وحشت رزيم حاکم از خشم و نارضايتي مردم را بر ملا مي سازد.
link............
آنچه من در افغانستان ديده و لمس كرده ام بسي خشن تر و عريان تر و تلخ تر از فقر و نابرابري است. نكبت؟ شايد نامش اين باشد .
نمي دانم. هر چه بود بايد تاب بياورم و تاب بياوريد تا از آن بنويسم.
همراه خواهيد بود؟

ميدانيد از کجاست ؟

از سايت قاصدک

هک شدن وبلاگ زيتون

سايت زيتون توسط يک هکر (احتمالا"کلاه سفيد) هک شده است. پيغام اين است:


Vulnerability in server!!!Dear Admin! Please use your DOOGOOLE !! i do not want to delete backups!!

اميدواريم سرور صاحاب مربوطه زودتر يک فکری برای اين مشکل بکند.


|........................................................................................

Tuesday, June 01, 2004

٭ مقابله با سانسور اينترنتي

وبلاگهای زهرخند و آیات شيطاني که توسط ديتای مخابرات فيلتر ميشوند اقدام به ايجاد سايت آيينه ای نموده اند که در آدرسهای زير قابل دسترس هستند.
سايت آيينه ای وبلاگ زهرخند http://sherang.blogspot.com/

سايت آيينه ای وبلاگ آيات شيطاني http://ayatesheytani.tk

سايت آيينه ای وبلاگ شمرنامه

======
رفت و آمد به داخل كوي دانشگاه تهران اين روزها از رفتن به موزه بانك مركزي ايران نيز مشگل تر شده است دانشجويان از آوردن ميهمان منع شده اند و از سه روز پيش در مقابل 38 مجموعه ساختمان كوي دانشگاه در مقابل هر يك دو افسر وزارت اطلاعات ايران در حال كشيك هستند و به صراحت به دانشجو ها اخطار مي دهند كه هر گونه آشوب و طغياني به شدت سركوب خواهد شد دانشجويان جديدي كه امسال براي اولين بار در ايام خرداد وتير در كوي هستند بسيار هيجان زده و نا آرامند در گفتگو با تعدادي از دانشجويان كوي احساس مي كردم براي هر يك از آنها ( سال 68 تا كنون) حضور در 18 تير و مبارزات علني پس از آن به عنوان يك افتخاري نيك محسوب مي شود. تعدادي ازآنها به صراحت مدعي بودند درگيري هاي ساختگي در مقابل سفارت انگليس در واقع مانورهاي مقدماتي نيروهاي ضد شورش براي مقابله با تجمعات و اعتراضات دانشجويي در آينده نزديك مي باشد .
=======

عجبا

شرايط عقد و ازدواج موقت:

شما می توانيد از راه دور با فرستادن مدارک ذیل عقد ازدواج موقت بکنيد. کافی است مدارکتان را برای ما ارسال و فرم های مربوطه را تکمیل نمائید تا اينکه برای شما پرونده ای تشکیل شود و با در نظر گرفتن وقت مناسب از طريق اينترنت یا تلفن صیغه عقد را برای زوجین جاری نموده همچنین مدارک شرعی و قانونی امضا و مهر شده برايتان ارسال نماييم ....لينک
يا للعجب....وجود چنين سايتي و فيلتر نشدن آن و علاوه برآن فعاليت اقتصادی گردانندگانش بدون ممنوعيت در داخل ايران .....ولش کن ....حتما" خودشان میخواهند
=======


کمي هم درباره يک چشم مجلس کورهانام: غلامعلي- نام خانوادگي: حداد عادل
نام و شغل پدر: رضا - آزاد تاريخ و محل تولد: 1324-تهران
ميزان تحصيلات:دانشگاهي: فوق ليسانس فيزيك ، فوق ليسانس ودكتراي فلسفه :
محل تحصيلات:دانشگاهي: دانشگاه شيراز ، دانشگاه تهران حوزوي:
آشنايي يا تسلط به زبانهاي خارجي: انگليسي ، فرانسه ، عربي
تأليف، تحقيق، ترجمه: فرهنگ برهنگي وبرهنگي فرهنگي ، جدائيها ، درسهايي از قرآن (4 جلد) ، دانشنامه جهان اسلام ( جلد 2و3و4 - زير نظر ) ، تمهيدات ، نظريه معرفت در فلسفه كانت ، فارسي دوره راهنمايي (با همكاري ديگران ) ومقالات متعدد
مشاغل:
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي: عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي: معاون تبليغات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ، عضو شوراي سرپرستي صداوسيما ، مشاور وزير ومعاون وزير ورئيس سازمان پژوهش وبرنامه ريزي وزارت آموزش وپرورش ، مدير عامل بنياد دائره المعارف اسلامي ، رئيس فرهنگستان زبان وادب فارسي ، عضو هيئت علمي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران

آدرس پست الكترونيكي: haddad@iranculture.org
.........

مجلس جديد ايران که حال در کنترل محافظه کاران قرار دارد غلامعلی حداد عادل را به طور رسمی به عنوان رييس موقت مجلس انتخاب کرد. آقای حداد عادل نخستين نطقش به عنوان رييس جديد مجلس ايران را با حمله عليه آمريکا آغاز کرد. او اشغال عراق را محکوم کرد و گفت:" ملت ايران کسانی را که به مکان های مقدس در عراق هتک حرمت کرده اند نمی بخشند."اين درصورتيست که بسياری از نظر سنجی ها در سال های اخير نشان داده که اکثريت مردم ايران خواستار بهبود روابط با آمريکا هستند و شعار مرگ بر آمريکا را نادرست می دانند.آنها معتقدند که شعار مرگ بر آمريکا نه تنها مشکلات کشور را حل نمی کند بلکه در سال های پس از انقلاب به دشواری ها افزوده است.
.........

حداد عادل رئيس مجلس هفتم از ثبت نام براي عمليات انتحاري در عراق دفاع کرد

.........

مرتضوی ، دادستان تهران : مجلس ششم، هيات منصفه را تعطيل كرد::: نمايندگان مجلس مصونيت ندارند

.........

حداد عادل به اين پرسش كه آيا عكس‌العمل جهان اسلام نسبت به هتك‌ حرمت اماكن متبركه عراق كافي بوده است، پاسخ منفي داد و افزود: « مسلما عكس‌العملها كافي نبوده و بايد جهان اسلام عمق اين فاجعه را بيشتر آشكار كند.» وي تاكيد كرد: «اگر امروز عكس‌العمل مناسب نسبت به بي‌حرمتي در عراق نشان داده نشود، معلوم نيست كه دامنه اين جرات و جسارت به كجا خواهد كشيد و در كجا متوقف خواهد شد

..........
حداد عادل گفت: در طي 6 سال گذشته عده‌اي آزادي را مي‌خواستند تا از طريق آن وانمود كنند آزادي وجود ندارد، آنها آزادي داشتند زيرا مي‌توانستند بگويند آزادي نيست اما متاسفانه به جاي استفاده از آن براي بيان فقر، فساد و تبعيض‌ها مرتبا فرياد برآوردند كه آزادي نيست.
..........

خبرگزاري فرانسه درگزارشي درباره غلامعلي حداد عادل، يکي از برندگان مقدم انتخابات اخيرمجلس، نوشت: اين ستاره درحال صعود در رژيم محافظه کار روحاني ايران، آرزوي آن را دارد که ايران تبديل به ژاپن اسلامي شود.

..........

حداد عادل؛ که مي گويند از همشنگران و وابشتگان رهبر مشتژعفين عالم است، و در انتخابات کاملا دموکراتيک اخير با دست رهبر از صندوق درآمده و قرار است رئيس مجلس آينده بشود، افاضاتي کرده که آدم را به آينده اميدوار مي کند. فرموده است که حالا که قدرت تماما به دست اينها افتاده و مدعيان خط امامي زرتشان قمصور و اصلاحاتشان مهجور شده، اينها قصد دارند که با پرچمداري ولي فقيه، ايران را در پنجاه سال آينده به ژاپن اسلامي منطقه تبديل کنند.
..........

اين‌که نماينده نخست تهران فقط حدود ۱۲٪ کل جمعيت پايتخت ايران را نمايندگي کند، در تاريخ انتخابات مجلس در ربع‌قرن گذشته بي‌سابقه بوده و به‌نظر مي‌رسد، جناح محافظه‌کار در انتخاب حداد عادل مطابق معمول به فاکتور اعتبار و محبوبيت مردمي نزد وي بي‌توجه بوده است.

..........

- آقاي عسگر اولادي با رياست حداد عادل براي مجلس هفتم موافق هستيد؟
+ بله موافق هستم اگرچه نماينده مجلس نيستم و تصميم گيري نهايي با منتخبان مجلس هفتم است اما بنده با رياست ايشان موافقم.
- اما آقاي عسگر اولادي مگر انصراف شما از انتخابات مجلس هفتم به دليل عدم قرار گرفتن نام شما در ليست ائتلافي آبادگران كه شاخص اين ائتلاف آقاي حداد عادل است، نبود؟
+ من براساس فرمايش مقام معظم رهبري در قزوين مبني بر اين كه هر كس در خود صلاحيت نمايندگي مي بيند كانديدا شود، كانديدا شدم و انصرافم هيچ ربطي به اين موضوع ندارد.
.........

حقيقت‌جو با اشاره به ابطال 700 هزار رأي مردم تهران در انتخابات مجلس ششم از سوي شوراي نگهبان، درحالي‌كه وزارت كشور با آن مخالف بود، و كنار گذاشتن عليرضا رجايي از ردة بيست‌و‌هشتم تهران و صعود حداد عادل از ردة سي‌وسوم به ردة بيست‌وهشتم را يادآور شد و گفت: «كساني كه با دوپينگ سياسي وارد مجلس ششم شدند اكنون قرار است بر كرسي رياست مجلس هفتم تكيه زنند

.........
حداد عادل در پاسخ به اين پرسش كه به عقيده شما نظر مجلس آينده در مورد بحث مذاكره با آمريكا و آزادي ماهواره چه خواهند بود؟ گفت :‌ ‏اجازه دهيد مجلس تشكيل شود و قطعا در اين مورد صحبت خواهيم كرد.وي در پاسخ به اين سوال كه محافظه كاران در شعارهاي انتخاباتي خود در خصوص مذاكره با آمريكا و آزادي ماهواره نظر موافق داشتند، گفت: اين همان پرسش هايي است كه خبرنگاران خارجي به آن مي پردازند.حداد عادل در پاسخ به اين پرسش كه آيا فضاي سياسي كشور با روي كار آمدن محافظه كاران بسته تر خواهد شد؟ سكوت كرد و در مورد توقيف دو روزنامه "ياس نو" و "شرق" گفت: هر روزنامه اي كه تخلف كند، بسته خواهد شد.
..........

اظهارات حداد عادل كه اعتراضات دانشجويي عليه مجلس و وزارت علوم است و تحصن نمايندگان فراكسيون دانشجويي را شبيه اقدامات قبل از كودتاي 28 مرداد 1332 خواند، تعجب محافل دانشگاهي و سياسي را برانگيخته است.یک فعال سیاسی گفت اگر آقای حداد عادل از مطالبات دانشجویی بی خبر است بهتر است اجازه دهند رفراندوم دانشجویی برگزار شود تا مطالبات آنها مشخص شود. وی تاکید کرد حتی می توان سوالات و موضوعات رفراندوم را با هماهنگی خود آقایان تنظیم کرد

...........

حداد عادل عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سخناني که در تاريخ 25/2/82 درباره بستن برخي پايگاه‌هاي خبري و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد قانونمند كردن فعاليت اين پايگاه‌ها گفت: اقدامات اخير در مورد پايگاه‌هاي اينترنتي، مي‌تواند از آسيب‌هاي امنيتي و اخلاقي افراد و نظام جلوگيري كند و وزارت پست، تلگراف و تلفن امروز، مجري سياست‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.

...........

به گزارش خبرنگار «رويداد»، موضع حدادعادل با واكنش چهره‌هاي هوادار جامعه مهندسين رو‌به‌رو شده است. آنان تأكيد دارند كه حدادعادل تنها به دليل نسبت خانوادگي با مقام رهبري به خود اجازه مي‌دهد كه در مقابل خواست تشكل‌هاي عمده جريان محافظه‌كار ايستادگي كند. «مسيج مهاجري» مدير مسؤول روزنامه «جمهوري اسلامي» كه از جمله اين افراد است، در پي كسب اطلاع از موضع حدادعادل در يكي از جلسات داخلي گفته است:« اين آقاي حداد اصلاً مديريت و اقتدار لازم را براي رياست مجلس ندارد.» وي افزوده:«نمونه عمده بي‌ارادگي آقاي حداد اين است كه در فرهنگستان ادبي فارسي از او سؤال شده كه كلمه «آنها» سر هم نوشته مي‌شود يا منفصل؟ اين آقا هم كه جواب درستي نداشته به آقاي خامنه‌اي مراجعه مي‌كند و مي‌پرسد:‌شما سرهم مي‌نويسيد يا جدا؟ كه ايشان گفته سرهم مي‌نويسم و بدين شكل رسم‌الخط مملكت را تعيين كرده است»!

............

واينک که در مورد حداد عادل ، فاميل حاج آقا خامنه ای و عقايد ايشان اطلاعاتي بدست آمد توجه بفرماييد به نظر جناب درخشان در اينمورد:
به خوبی و خوشی رييس مجلس رهبری هم انتخاب شد و او کسی نيست جز معلم و مدير مدرسه‌ی سابق، آقای دکتر حداد عادل. راستش را بخواهيد حدادعادل با همه‌ی گندکاری‌ها و خايه‌مالی‌هايش در چند سال اخير، حداقل در بين کورهای مجلس با يک چشم پادشاه است. باز جای شکرش باقی است که در مجلسی که دست کشتی‌گيرها، قلچماق‌ها، فاطمه‌کماندوها و امثال آنها افتاده، يک نفر که لااقل چهار کلمه درس خوانده و يک ذره انگليسی بلد است و سابقه‌ی قلچماقی و قلدری هم ندارد بشود مبصر. بخصوص که طرف تجربه‌ی معلمی و مديری مدرسه هم داشته و می‌داند چطور بايد شرترين و قلدرترين دانش‌آموزها را ساکت کرد.!!!!
|
........................................................................................

Home