[نت پد ايراني]


           
Java (J)  JavaScript (JS)  Cookies (C)  Active X (AX)Tuesday, August 26, 2003

٭ بعد از اينهمه نامه سرگشاده به رهبر و رياست جمهوری و حقوق بشر و سازمان ملل وغيره حالا کار بجائي رسيده که از همه اينها نااميد شده اند و نامه به خدا و يا به شيطان ميفرستند.البته همه اينها حرف مفت است. آستينها را بالا بزنيد ، همت کنيد و آنوقت اگر خواستيد نامه بنويسيد به تخمتان بنويسيد، موثر تر است.موثر هم نباشد راندمانش از اين اشخاص بالاتر است، باور نميکنيد امتحان کنيد.


٭ روزنامه همشهری هم که مرحوم شد و با کادر جديد به رياست جناب شيخ عطار روزی نامه ای در شکل و قالب سابق اما محتوياتي متفاوت عرضه ميشود. نميدانم که اين شيخ عطار همانيست که از سوی پليس بين المللي بخاطر قتل شاهپور بختيار تحت تعقيب است يا نه. هرچه که هست قاتلين و تروريستها دور هم جمع شده اند. شهردار تهران که قاتل دکتر سامي باشد روزنامه شهرداری هم بايد تحت اختيار قاتل بختيار باشدو رهبر مملکت و اعوان و انصارش هم قاتل 3500 زنداني سياسي، شهيدان جنگ تحميلي و ملتي که در چنگ اين دونان اسيرند.........................................................................................

Monday, August 25, 2003

٭ تحريم هرنوع انتخابات، عدم شرکت در برنامه های رژيم و رساندن فريادملت ايران مبني برعدم مشروعيت مردمي جمهوری ننگين اسلامي به جهانيان
شرکت در انتخابات مجلس هفتم
خیانت به ملت است٭ به متن ادعا نامه مدعي العموم بر ضد سعيد عسگر توجه بفرماييد:
نام سعيد ، شهرت عسگر، متولد 1359 و متاهل وفاقد پيشينه کيفری و.....
دقت فرموديد؟ فاقد پيشينه کيفری!!! آنهم در مملکتي که جوانانش را به جرم خواندن يک اعلاميه پای سينه ديوار و جو خه اعدام فرستاده اند جرم تيراندازی به قصد ترور و آدمکشي فاقد پيشينه کيفری محسوب ميشود.!!!ترور حجاريان؟ نه عزيزا! شايعه بود....
ای بابا ، خدا را شکر ، خيالمان راحت شد. ما فکر ميکرديم يک مشت قاتل آدمکش و تروريست دولتي را ول کرده اند ميان مردم و اين ها هستند که با فرياد يا زهرا دانشجويانمان را از پنجره به بيرون پرت ميکنند، نميدانستيم اين بيچاره های پاک و معصوم حتي پيشينه کيفری هم ندارند.
----------------------
گيرم که بر سر اين بام ، بنشسته پرنده ای
پرواز را علامت ممنوع ميزنيد، با جوجه های نشسته در آشيانه چه ميکنيد؟
گيرم که ميزنيد، گيرم که ميبريد،گيرم که ميکشيد، با رويش ناگزير جوانه چه ميکنيد؟........................................................................................

Saturday, August 16, 2003

٭ اين روزها بخاطر پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان بحث برابری زن و مرد بسيار داغ است و علما و رجاله های جمهوری اسلامي نيز بيکار ننشسته اند و دائما" در برنامه های تلقيني ، توجيهي خود مزخرفات مطابق شرع را آنچنانکه نه سيخ بسوزد نه کباب، قرقره ميفرمايند.
از فرمايشات و توجيهات جناب قرائتي در مورد عدم وجود تبعيض بين زنان و مردان در اسلام
1- چرا ديه زن نصف مرد است
ج- چون مرد نان آور خانواده است و اگر مردی بميرد خانواده از لحاظ اقتصادی ضربه ميخورد بايد ديه مرد 2 برابر زن باشد.حال بعضي سوال ميکننداگر زني مخارج خانواده بر دوشش بود چه؟ جواب آن است که قانون را برای استثنا ها نمينويسند و حکم برای آنچه معمول است صادر شده است.
بسيار جالب است، چون در دين اسلام آنقدر تبصره و ماده و توجيه وجود دارد که ميشود با پس و پيش کردنش يکي را به بهشت فرستاد و ديگری را با همان شرايط ، با درکوني و اردنگ به جهنم ارسال نمود ولي در اين يک مورد خاص محمد حيفش آمده که تبصره بگذارد و تکليف زناني که نان آور خانواده هستند را مشخص کند.
2- قضاوت برای زنان مجاز نيست
ج- قضاوت يک تکليف است . اين تکليف بر دوش زنان قرار داده نشده ، يعني بايد بگويند خدا را شکر که زحمتمان کمتر است.... انگار که بگويند مسجد را بايد شست و به کسي بگويند اين تکليف بر دوش شما نيست که دراينجا بايد خدا را شکر کند که زحمت شستن مسجد از دوشش برداشته شده است!!!!
کيف ميکنيد ازين استدلال قوی و توجيه آبکي ؟
آخوند جماعت مثل گربه است هرجوری بيندازيش چار دست و پا پايين مي آيد، کثيف ترين بي عدالتي و ظلم را اگر بخواهد روی منبر عين عدالت و رافت جلوه ميدهد.
من مطمئنم که اگر در مورد موضوع حق کتک زدن زن توسط شوهر(که در قرآن به آندر موارد لزوم اشاره و سفارش شده) از اين آخوند بپرسند وبدهند اين يارو تفسير کند هم از پسش برمي آيد.
........................................................................................

Monday, August 11, 2003

٭ ...................کوره ها سرد شدن ، سبزه ها زرد شدن ، خنده ها درد شدن
از سر تپه شبا شيهه اسبای گاری نمياد، از دل بيشه غروب چهچه سار و قناری نمياد
ديگه از شهر سرود تک سواری نمياد
ديگه مهتاب نمياد، کرم شبتاب نمياد، برکت از کومه رفت، رستم از شاهنومه رفت
توهوا وقتي که برق ميجه و بارون ميکنه ، کمون رنگ و برنگش ديگه بيرون نمياد
رو زمين وقتي که ديب دنيا رو پرخون ميکنه ، سوار رخش قشنگش ديگه ميدون نمياد
شبا شب نيست ديگه يخدون غمه ، عنکبوتای سياه تو هوا تار ميتنه
ديگه شب مثل قديم مرواريدوزون نميشه، آسمون مثل قديم شبها چراغون نميشه
غصه کوچيک سردی مثه اشک، جای هر ستاره سوسو ميزنه
سر هر شاخه خشک ، از سحر تا دل شب، جغده که هو هو ميزنه
دلا از غصه سياست،آخه پس خونه خورشيد کجاست؟
قفله وازش ميکنيم،قهره نازش ميکنيم
ميکشيم منتشو، ميخريم همتشو
مگه زوره ؟ بخدا هيشکي به تاريکي شب تن نميده
موش کورم که ميگن دشمن نوره ،به تيغ تاريکي گردن نميده
دخترای ننه دريا ، رو زمين عشق نموند ، خيلي وقت پيش بارو بنديلشو بست خونه تکوند
ديگه دل مثل قديما (عا)شق و شيدا نميشه ، تو کتابم ديگه اون جور چيزا پيدا نميشه
دنيا زندون شده نه عشق نه اميد نه شور
برهوتي شده دنيا که تا چش کار ميکنه مرده س و گور
نه اميدی ، چه اميدی بخدا حيف اميد
نه چراغي، چه چراغي؟ چيز خوبي ميشه ديد؟
نه سلامي ، چه سلامي ؟ همه خون تشنه هم
نه نشاطي، چه نشاطي؟ مگه راهش ميده غم؟
داش آکل مرد لوطي ، ته خندق تو قوطي
توی باغ بي بي جون ، جم جمک برگ خزون .....
احمد شاملو


........................................................................................

Thursday, August 07, 2003

٭ کاسب کارهای رژيم جمهوری اسلامي به فکر استفاده از موقعيت افتاده اند و برای تحويل تروريست های القاعده به آمريکا شرط مبادله اين افراد با نيروی سازمان مجاهدين خلق را پيش کشيده اند. روزگار غريبي ست نازنين، جان انسانها شده صنار و برای روابط ديپلماتيک نيز بعنوان سکه رايج از آن مايه ميگذارند. البته آمريکا با اين معامله کاسبکارانه جمهوری اسلامي هنوز موافقت نکرده اما دلش که نسوخته...اگر لازم باشد و از راه ديگری نتواند آقايان را مجبور به تحويل تروريستها کند بعيد نيست که به اين معامله کثيف دست بزند. آمريکا ميداند که اگر مجاهدين را تحويل ايران دهد چه سرانجامي در انتظار آنهاست ولي وقتي هموطن به هموطن رحم نميکند از غريبه چه انتظار؟ سعيد العادل، سعد بن لادن از فرزندان اسامه بن لادن و احمد الزقاوري از بلندپايگان القاعده در اختيار ايران هستند و تعداد ديگری که که تاکنون اسامي آنها از سوی ايران اعلام نشده است. خدا رحم کند به اين اعضای مجاهدين که نه از ولايت فقيه خودشان (رجوی) خيری ديدند و نه الان اميدی به ادامه زندگي دارند. قيام 57 قربانيان بسياری گرفت و در طول 24 سال حکومت رجاله ها هنوز قربانيان بيشتری ميطلبد. درد ما را نيست پايان الغياث.....


٭ هنوز تعداد زيادی از سايتها فيلتر شده اند و با باز شدن وبلاگها دربعضي از ISP ها بعنوان مثال سايت گيره و وبلاگ سردبيرخودم(حسين درخشان) کماکان غيرقابل دستيابي هستند. البته از آدرس زير ميتوان به اين سايتها نيز دسترسي پيدا نمود و سايت حدر و گيره را بازديد کرد. جناب درخشان بعد از 24 سال هنوز توجيه نشده اند و فکر ميکنند با نامه نويسي و شکايت به رئيس جمهور و ساير مسئولين رژيم ننگين جمهوری اسلامي ميتوان کاری از پيش برد. کل وبلاگها را بستند به تخمشان هم نبود برای يکي دو آدرس که اصلا" فکرشان را هم مشغول نميکنند. تازه بقول خود رئيس جمهور محبوب و مردمي؟؟؟!! اگر قرار باشد به همه نامه ها جواب بدهند که ديگر وقتي نميماند رياست جمهوری بکنند. فيلترينگ سايتهای اينترنتي و سانسور محکوم است حال ميخواهد سايت موافق رژيم اسلامي باشد يا مخالف آن....
(البته حدر به خودش نگيرد که منظورم از سايت موافق رژيم سايت ايشان است.دوستان در جريان هستند که جناب درخشان در مقاطع خاصي که البته حساس هم بود بخاطر محافظه کاری يا عافيت طلبي يا نميدانم چه مسئله ديگری عقايدی ابراز کردند و مطالبي نوشتند که من و بسياری ديگر از وبلاگنويسان مخالف ايشان بوديم و هنوز هم مخالف نظريات ناپخته ايشان در مورد سايت پرشين بلاگ هستيم)
در هر صورت آقای درخشان مطلبي با عنوان "گفتا که شب رو است او، از راه ديگر آيد" در سايت گويا نوشته اند و راه ديگری برای انتشار وبلاگ خود در شرايط سانسور و فيلترينگ معرفي کرده اند که شايد برای بعضي از دوستان ديگری که سايتشان مسدود شده مثل عزيزان سايت گيره مورداستفاده قرار گيرد.
آدرس سايت فرعي سردبيرخودم: http://news.gooya.com/hoder/

........................................................................................

Home