[نت پد ايراني]


           
Java (J)  JavaScript (JS)  Cookies (C)  Active X (AX)Sunday, March 30, 2003

٭ اين روزها پر دل و جرات ها رو ميشه شناخت. چون خايه ميخواد كه جلوي زبونتو نگه نداري و مثلن از جنگ عراق طرفداري كني...مخصوصن تو وبلاگشهر


........................................................................................

Saturday, March 29, 2003

٭ فرهنگ لغات جديدتري در اين قرن بايد تدوين گردد. بنويسيم: جمهوري اسلاميو بخوانيم : شوربايي از ديكتاتوري و حكومت سلطنتي به رهبري ارتجاع. بنويسيم :نظم نوين جهاني و بخوانيم : تسليم بلاشرط.بنويسيم : ولايت مطلقه فقيه و بخوانيم استبداد ديني و انگيزيسيون. بنويسيم : ملي مذهبي و بخوانيم : محلل ارتجاع. بنويسيم اصلاح طلب و بخوانيم.....
مفاهيم تغييري پيدا نكرده اند. تنها لغات مورد استفاده عوض ميشوند.


........................................................................................

Thursday, March 27, 2003

٭ تحريم تظاهرات فرمايشي و دولتي ضد جنگ
رسانه هاي رژيم اعلام نموده اند كه تظاهرات بر عليه آمريكا و جنگ عراق در روز جمعه اين هفته برگزار خواهد شد. شركت در تظاهرات ضد جنگ عملي پسنديده خواهد بود البته به شرط آنكه اين امر بصورت خودجوش از سوي مردم انجام گيرد نه در قالب يك تظاهرات دولتي و فرمايشي.... بايد توجه داشت كه هرگونه شركت در تظاهرات فرمايشي و دولتي به سو استفاده نظام و تبليفات براي مشروعيت آن از سوي رسانه هاي وابسته خواهد انجاميد و آمار شركت كنندگان در اين نوع گردهمائيها مستقيمن به حساب نظام واريز خواهد شد. علاوه بر اينكه اصولن بهانه(در اينجا ضديت با جنگ) تشكيل چنين تجمعات (دولتي) از ابتدا براي ناظرين فاقد ارزش خواهد بود. راهي كه در انتخابات شوراها برگزيده شد (از سوي ملت) يعني عدم شركت در برنامه هاي نظام نبايثد با چنين سو استفاده هائي از عواطف و احساسات مردم قطع گردد. تحريم برنامه هاي رژيم و عدم شركت در خيمه شب بازيهاي آن نشاندهنده عدم مشروعيت مردمي نظام خواهد بود همانطوريكه در برنامه انتخابات شوراها اين امر به وضوح در رسانه هاي بين المللي منتشر گرديد.


........................................................................................

Monday, March 24, 2003

٭ .جنگ عراق درست يا غلط همان غلطك تاريخ(خلبان كور) است كه به راه افتاده و دارد سير طبيعيش را طي ميكند .


........................................................................................

Thursday, March 20, 2003

٭ نوروز مبارک باد

Tahrim moharam
*************
٭ جنگ عراق و سانسور اخبار توسط حکومت
عاليجنابان از چه ميترسند که در بحبوحه انتشار اخبار جنگ قريب الوقوع آمريکا و عراق دستور از کار انداختن رسيورهای ماهواره ای را داده اند؟ بعد از شکست طرح چند ميليوني انتشار امواج پارازيت در سطح شهر تهران که با دستورالعمل حذف پارازيت توسط يک قوطي آبجو يا نوشابه چند سنتي همه رشته هايشان پنبه شد ، در نخستين ساعات بامداد روز سه شنبه و درست در زمان انتشار بيانيه اولتيماتوم به عراق توسط بوش ، در بسياری از مجتمع ها و شهرک های مسکوني تهران با جمع آوری ال ان بي های روی پشت بام (بدون اخطار قبلي و بصورت کاملا" ضرب الاجل و غيرقانوني) مانع از رسيدن اخبار خبرگزاريهای دنيا به ملت شده اند. صبح زود مثل دزدها بالای پشت بام رفته و با سرقت LNB روی ديش ها ،ماهواره ها را از کار انداخته اند. براستي اين رجاله ها از چه ميترسند و تا کي ميتوانند با چنين اقدامات سفيهانه ای در برابر تکنولوژی بايستند؟ جنگ بين علم و ارتجاع جنگيست احمقانه و نابرابر و ناگفته پيداست که بازنده اصلي در اين بحبوحه بجز جبهه ارتجاع نخواهد بود. ماهواره را بستيد، اينترنت را چکار ميکنيد؟
از جريان قوطي آبجو چند سنتي و قرارداد چند ميليوني صدا و سيما و شرکت اريکسون بياد آن جک معروف سناتور و پاسبان نمي افتيد؟
ميگويند: روزی دو بچه با هم صحبت ميکردند و شغل و مقم پدرانشان را به رخ همديگر ميکشيدند. اولي که فرزند يکي از قانونگذاران بود ميگفت: پدر من قانون مملکت را مينويسد و هرچه بنويسد برای کل ملت و آحاد مختلف لازم الاجراست. دومي که فرزند پاسبان بود ميگفت: پدر من با دريافت يک صد توماني (رشوه - حق و حساب) براحتي قانوني که پدرت نوشته وهر آنچه خواهد نوشت را زير پا ميگذارد و مي شاشد به قانون پدرت.
..

------------------------------
امروز آخرين فرصت صدام برای کناره گيری از حکومت به پايان رسيده و جنگ تمام عيار عراق و آمريکا بنظر اجتناب ناپذير خواهد بود.. نيروهای آمريکائي از هم اکنون از طريق مرز کويت وارد خاک عراق شده اند و آماده اند تا به مجرد دستور پرزيدنت بوش تاريخ نگار (خود خوانده) پيروزی بدون افتخار ديگری برای عمو سام بيافرينند.جنگي نابرابر بين پيشرفته ترين سلاح ها و ارتشي منفعل و مرعوب ... و ديکتاتور عراق نيز آماده است تا اگر فرصتي پيش آيد و توانست با موشک های شيميايي خود در مقابل آمريکا مدتي بسيار کوتاه مقاومت کند...يا اينکه با آتش زدن چاههای نفت کشورش فرار را برقرار ترجيح دهد. ميگويند صدام تهديد کرده که در صورت حمله نظامي آمريکا موشکهای خود را به سمت اسرائيل و کويت و چند کشور عربي ديگر پرتاب خواهد کرد و به ايران هم التيماتوم داده که اگر هواپيماهای آمريکائي از طريق مرزهای هوائي ايران به عراق وارد شوند تهران را هم از موشکهای خود بي نصيب نخواهد گذاشت. آقايان هم که پيشاپيش (برای دم جنباندن برای آمريکا و رفع شر) اجازه استفاده از آسمان ايران را برای نيروهای آمريکائي و متحدانش صادر فرموده بودند....
دنيای تک قطبي امروز دنيای بيرحميست و تاريخ نگاران معاصر براحتي با تحريف کلمات ، تجاوز به خاک ديگران را، جنگ بر عليه تروريسم مي نامند. حمله به عراق متضمن منافع بيشماری برای آمريکا خواهد بود و خواه و ناخواه تاثيرات آن بر اوضاع سياسي ايران بسيار عميق و فاجعه بار خواهد بود. ايران در بين دو کشور افغانستان و عراق که مستعمره های آينده عموسام خواهند بود در وضعيت آچمز قرار خواهد گرفت و حکومت آخوندی نيز ناچار است يا به زورگوئيهای آمريکا تن در دهد يا حکومت را دودستي تحويل عمو سام و دولتي دست نشانده آمريکا (از تيپ همان دولت کرزای) تقديم کند که مسلما" چنين حکومتي ملي و مردمي نخواهد بود. البته با در نظر گرفتن شوق مفرط روحانيون به ادامه حکومت و بقاء جمهوری آخوندی ،مسلما" عاليجنابان حاکم هرگونه آوانسي را به آمريکا خواهند داد...کولي هم ميدهند و کاکو هم خواهند گفت. نتيجه اين جنگ هرچه باشد مضار آن مستقيما" برای ملت عراق و کشورهای منطقه خواهد بود.
**************
...امکان بر همه چيز دست مي يابد. امکان ، فرمانروای نيرومندترين سپاهياني ست که پيروزی را بالای کلاهخودهای خود چون آسمان احساس مي کرده اند. هر مغلوبي تنها به امکان مي انديشد و و آن را نفرين ميکند، هر فاتحي در درون خويش ستايشگر بي ريای امکان است. امکان مي آفريند و خراب ميکند. امکانات ناشناس در طول جاده ها و چون زنبوران ولگرد به روی گمنام ترين گل های وحشي خانه ميسازند. دروازه های هر امکان ، انتخاب را محدود کرده است. بسا که خواستن از تمام امکات گدائي کند. اما من آن را دوست ميدارم که به التماس نيالوده باشد.
(نادر ابراهيمي)
************************
جشن ملي چهار شنبه سوری بر تمام ايرانيان پاسدار سنن ملي مبارک باد
به کوری چشم مرتجعين و با وجود تمهيدات نظام برای کمرنگ کردن اعياد ملي امسال دوبار 4 شنبه سوری برگذار شد. از آنجائي که بعد از 24 سال هنوز نتوانستند اين سنت ملي را حذف کنند اينبار از راه ديگری وارد شدند و تلويحا" از طريق رسانه های وابسته به رژيم چنين اعلام نمودند که به جهت نگهداشتن حرمت ماه محرم ، 4 شنبه سوری پيش از موعد برگزار شود (چون زورشان نميرسيد ملت را از برگزاری اين مراسم منع کنند) پاتک ملت به القائات نظام در مورد تغيير موقتي تاريخ برگزاری جشن 4 شنبه سوری سبب شد که دوبار اين جشن ملي برگزار شود و حرمت سفيهانه محرم توسط ملت ايران شکسته شد. شيريني اين جشن به کام ملت و سرشکستگي آن برای متشرعين نادان ، کامتان شيرين باد........................................................................................

Wednesday, March 19, 2003

٭ War Alert High
کوچکمردی مجنون به ميدان آمده تا ديکتاتوری حقيرتر از خودش را از ميدان بدر کند و مدعيست که بجای آنکه تاريخ سرنوشتش را بسازد آماده است تا خود تاريخی به دلخواه خود بنگارد ...و دراين ميان ... وای بر شکست خوردگان........................................................................................

Saturday, March 15, 2003

٭ مطلب جديد بهنود در مورد اصلاح طلبان و ماجرای آنچه بر جوانان اين کشور رفت (و ميرود) مرا بياد رابطه جناب گودرزی و شقايقي مي اندازد.و نفهميدم که از بيان بعضي حقايق چگونه ميتوان دامان روباهاني که بنام اصلاح طلب برای اين نظام زمان خريدند را پاک جلوه داد...
بهنود نويسنده ايست که قلم را به اختيار خود به هرطرف ميچرخاند و در پايان مطلبش آنچه بخواهد به خواننده القاء مي کند اما اينبار آش بقدری شور بود که حتي به چاشني قلم بهنود هم به آن نتيجه ای که انتظار ميرفت نرسيد. خودمانيم بعضي وقتها چنين نوشته هائي (به قول باستاني پاريزی) در گوشمان همچون زمزمه آن آدميست که در آب بگوزد و قلقل کند...


........................................................................................

Thursday, March 13, 2003

٭ عاشقان را بگذاريد بنالند همه.........مصلحت نيست که اين زمزمه خاموش شود
بکوبيد بر سرها ، پشتتان را شلاقکش کنيد و با زنجير بر گرده هايتان بکوبيد. ماتم بگيريد و لباس عزا بتن کنيد.عربده بکشيد: يا حسيييييين... اسلام به وجود شما زنده است و به حماقت شما.... با قمه های نابرنده تان خون جاری کنيد ، حجامتي از سر ، حجامتي از عقل لازم است تا به منتهای بيهودگي تان برسيد. عزا بگيريد برای قتلي که 1400 سال است انتقامش گرفته نشده . عزا بگيريدکه مصلحت نيست اين حمق بشری به اين زوديها از ميان ملت ما رخت بربندد و فراموش شود .عزا بگيريد برای شيرمردی که 1400 سال پيش هنگام حمله اعراب به ايران ، جان و مال و زن و دختر ايرانيان را برای اعراب متجاوز حلال اعلام کرده بود و ديديم که لشکريانش چه کردند ...و نواده هايش اکنون چه ميکنند با ايران و ايراني....ولي.....چهارشنبه سوری يادتان نرود........................................................................................

Wednesday, March 12, 2003

٭ درباره چيزی که آن را خوب و درست ميدانيم نبايد شکي به خود راه داد.از چيزهائي که بدان ايمان داريم بايد دفاع کنيم. نيروی ما هرقدر هم کم باشد ، باز کناره گرفتن مجاز نيست. در اين دنيا کم ترين فردی از مردم به اندازه آنان که بزرگ ترند وظيفه ای بر عهده دارد. همچنين او (اگرچه خود واقف نيست) قدرتي دارد. گمان نکنيد که طغيان جداگانه شما بيهوده باشد. يک وجدان نيرومند که جرات اظهار وجود داشته باشد برای خود قدرتي است. .....و اگر از خود ميپرسيد که اين همه به خود رنج دادن و پيکار کردن برای چه ، آری ، برای چه؟ .... پس دانسته باشيد:برای اينکه وطن در آستانه مرگ است. برای آنکه تمدن ما ، اين ساختماني که بشريت به بهای رنج های هزارساله به پا داشته است، اگر مبارزه نکنيم فرو خواهد ريخت. ميهن در خطر است. بي حسي شما آنرا از پای در مي آورد. در يکايک نيروهای شما که بي هوده نابود ميشود ، در انديشه های شما که سپر مي افکند، در نيات خوب عقيم شما ، در هر قطره خون شما که بي هوده چشمه اش خشک ميشود ، ميهن شماست که ميميرد. ... به پا خيزيد! زنده باشيد! يا اگر هم بايد بميريد، بر پای ايستاده بميريد.
کريستف


........................................................................................

Tuesday, March 11, 2003

٭ از فيوضات حسني امام جمعه اروميه:
رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شورای اسلامي بايد توسط رهبر انتخاب شوند.
درست ميگويند که حرف راست را بايد از بچه (يا ديوانه) شنيد .مشکل عدم شرکت مردم در انتخابات هم حل شد و تحريم و اين حرفها هم ديگر نميتواند به اسلام ضربه بزند. ملت در انتخابات شرکت نميکنند؟ به درک... کافيست رهبر به اين رهنمود جناب حسني عمل کنند و همه اين بساط انتخابات را جمع کنند و اين پست ها هم انتصابي شود. مشکل کل مملکت حل ميشود.


........................................................................................

Monday, March 10, 2003

٭ مثل ابر بهار داشت گريه ميکرد. شيار اشک روی صورتش خطي چرک کشيده بود و هربار که دستش را به چشمانش ميماليد روی صورتش پخش ميشد. وقتي دليل اندوهش را پرسيدم دفترش را جلوی صورتم گرفت و سوراخي که در اثر پاک کردن خطوط دفتر با پاک کن پديد آمده بود. ميگفت : اين که نميشود. اگر قرار باشد خانوم معلم هرروز با خودکار مشقهايم را خط بزند چطور ميتوانم آنها را پاک کنم و دوباره توی دفترم بنويسم. تا ميايي پاکش کني دفترت سوراخ ميشود...نمي شود تو به خانوم معلمم بگويي که ازين به بعد مشقهايم را با مداد خط بزند؟
چه بايد ميگفتم؟ ميشد بهش گفت که دفتر مشق را پاک نميکنند و دوباره نمينويسند، بلکه وقتي تمام شد دفتر ديگری ميخرند؟ اصلا" اگر ميگفتم چه فايده ای داشت وقتي ميدانستم که پدرش توان مالي خريد دفتر ديگری را برای او تا آخر سال ندارد؟ چه داشتم برای اين توقع بچگانه و معصومانه اش که فکر ميکرد هرکسي که قدش دراز است و از او بزرگتر است پس حتما" خانوم معلمش را ميشناسد و ميتواند از او خواهش کند تا مشقش را با مداد خط بزند؟و حتما" چون بزرگ است پس خانوم معلم هم حرفش را گوش ميکند.....من الاغ چکار بايد ميکردم ؟........................................................................................

Sunday, March 09, 2003

٭ متن سخنراني تاريخي امام در بهمن 57

تذکر: کليه اشتباهات گرامری ، املائي و انشائي و ...و گاف های داده شده ،همچنين دروغها و وعده های کذب خر رنگ کن موجود در اين متن، مربوط به گفته های سخنران بوده و بنده کمترين تغييری درآنها نداده ام. تمام اين اشتباهات تنها ناشي از بيسوادی و حماقت گوينده است :
................

ما علاوه بر اينکه زندگي مادی شما را ميخواهيم مرفه بٍشَد ، زندگي معنوی شما را ميخواهيم مرفه باشد. شما به معنويات احتياج داريد، معنويات مارا بردند اينها.
دلخوش نباشيد که مسکن فقط ميسازيم، آب و برق را مجاني ميکنيم، اتوبوس را مجاني ميکنيم، دلخوش به اين مقدار نباشيد. معنويات شما را، روحيات شما را عظمت ميديم. شما را به مقام انسانيت ميرسانيم. اينها شما را منحط کردند. آنقدر دنيا را پيش شما جلوه دادند که خيال کرديد همه چيز اين است. ما هم دنيا را مي آ- آزاد ميکنيم هم آخرت را. يکي از اموری که بايد بٍشَد همين معناست که خواهد شد. اين دارائي از غنائم اسلام است و مال ملت است و مستضعفين و من امر کردم به مستضعفين بدن و خواهند داد. و پس از اين هم تهغير های (احتمالا" منظورش همان تغيير بوده) ديگر در امور خواهد حاصل شد. لاکن يه قدری بايد تامل کنيد. به اين نغمه های باطل گوش نکنيد. اينها حرف ميزنند ، ما عمل ميکنيم. اونها شما را ميخوان دلسرد کنند از اسلام. اسلام پشتيبان شماست. ما پس از اين راجب به بانکها هم طرحهائي داريم که از اين وضع رقت بار برگردد، از اين وضع استعماری برگردد.ما بايد تمام اين کاخهای وزارتخانه را، وزارتخانه ها را، که ميليونها ميلياردها مال ملت درش صرف شده است بايد اينها تبديل بٍشَد به يک چيز معتدل اسلامي. اين فرم فرم خارجيست. فرم اجنبيست، فرم طاغوت است. در دادگستری کاخ درست شده است لاکن دادگستری; نيست، دادخواهي نيست. فقط کاخ است. بانکها به تدريج بايد تبديل بشد و ربا به کلي قطع بشد. من بايد به مصادر امور بگم که، اخطار کنم ،که اينقدر ضعف نفس بخرج نديد. دنبال اين نباشيد که فرم غربي پيدا کنيد. بيچارگي ما اين است که دنبال اين هستيم که فرم غربي پيدا کنيم.دادگستری ما دادگستری غربي باشد. قوانين ما قوانين غربي باشد.اٍنقدر ضعيف النفس نباشيد. اونهائي که فرم غربي را بر فرم الهي ترجيح ميدند اينها از اسلام اطلاع ندارند. اونهائي که ميگند نميشَد اسلام را در اين زمان پياده کرد برای اينکه اسلام را نشناخته اند ، نميفهمند چه ميگَند. ما مبارزه با فساد را با دائره امر به معروف و نهي از منکر که يک وزارتخانه مستقل ، بدون پيوستگي به دولت ، با يک همچه وزارتخانه ای که ،تاسيس خواهد شد انشاء الله ، مبارزهء با فساد ميکنيم. فحشاء را قطع ميکنيم. مطبوعات را اصلاح ميکنيم. راديو را اصلاح ميکنيم. تلوزون را اصلاح ميکنيم. سينما ها را اصلاح ميکنيم. تمام اينها را به فرم اسلام بايد باشد. تبليغات تبليغات اسلامي، وزارتخانه ها وزارتخانه های اسلامي ، احکام احکام اسلام، حدود اسلام را جاری ميکنيم. خوف از اينکه غرب نميپسندد نميکنيم. غرب مارا خوار کرد ، غرب روحيات ما را از بين برد. مارا غرب زده کردند. ما اين غربزدگي را ميزدائيم. تمام آثار غرب را، تمام آثار فاسده، تمام اخلاق فاسده غربي را، تمام نغمات باطله غربي را، خواهيم زدائيد (شما قبول کنيد که منظور طرف خواهيم زدود بوده...). ما يک مملکت محمدی ايجاد ميکنيم. (صلوات مستمعين) بيرق ايران نبايد بيرق شاهنشاهي باشد. آرم های ايران نبايد آرمهای شاهنشاهي باشد. بايد آرم های اسلامي باشد. از همه وزارتخانه ها ، از همه ادارات، بايد اين شير و خورشيد منحوس قطع بٍشَد. علم اسلام بايد باشد. آثار طاغوت بايد بٍرَد. اينها آثار طاغوت است. اين تاج آثار طاغوت است. آثار اسلام بايد باشد ، نه آثاری که تمدن است. آقا بيدار باشيد. دولت بيدار باش ، ملت بيدار باش. آقا بيدار باشيد، کم کم شما را دوباره نکشانند آنجا. از الان ، از الان بايد اين مسائل حل بٍشَد.
----------
فايل صوتي اين سخنراني که در ايران خيلي وقت است جمع آوری شده و پخش آن ممنوع است و نگهداشتنش جرم دارد هم اينجاست. ميتوانيد بشنويد يا اگر خواستيد با گزينه Save target as دانلود کنيد. (509Kb)
...........
بيچاره ملتي که رهبر معنويش ، پير خردمندش ، و رهبرش چنين موجودی بوده...


٭ هفته پيش چهارشنبه سوری دروغيني با القاء حکومتيان برگزار گرديد با اين توجيه که چون چهارشنبه سوری امسال در محرم است به پيشواز آن بروند و در روز اصلي خدای نکرده به اسلام ضربه نخورد. جالب است که بعد از 24 سال هنوز هم نتوانسته اند ملت را از جشنهای آييني و ملي منصرف کنند و هرساله مردم ايران برای دهن کجي به حکومت هم شده مراسم عيد نوروز را با شکوه هرچه تمامتر برگزار ميکنند. امسال هم 4 شنبه سوری برگزار ميشود حتي اگر با عاشورا هم تلاقي ميکرد بازهم فرقي نداشت ...

. برحماقت نوع بشر نقطه پایانی نيست، لبخند رضايت (حماقت؟!!) مادر را برای خوني که برروی صورت بچه چند ماهه اش به بهانه عزای حسين نشانده بنگريد..


........................................................................................

Tuesday, March 04, 2003

٭ رای ملت ايران در انتخابات : نه ، به نظام جمهوری اسلامي
انتخابات شوراها با فضاحتی بيسابقه برای رژيم جمهوری اسلامي و سرسپردگان راست و چپ اش به پايان رسيد و در اين ميان آنچه برای اصلاح طلبان باقي ماند سرشک نااميدی بود که با چشماني اشکبار نتيجه خيانت به اعتماد مردم را به چشم ديدند. بعضي از دوستان نتيجه انتخابات را به عنوان شکستي سخت برای اصلاح طلبان و برگ برنده ای در دست نيروهای محافظه کار ارزيابي ميکنند. در صورتيکه چنين نيست. انتخاباتي با شرکت کمتر از 17% شهروندان نتيجه اش هرچه باشد تنها معنيش شکست شب پرستان در برابر اراده ملتيست که مصمم شده اند با عدم شرکت در برنامه های نظام عدم مشروعيت مردمي آن را فرياد کنند و بگوش جهانيان برسانند. مسئولين رژيم جمهوری اسلامي پيش بيني کرده بودند که در اين انتخابات با آرای محدودی مواجه خواهند شد و با اعلام تلويجي بي ميلي جناح محافظه کار به شرکت در انتخابات ، قصد داشتند که از آن نيز به سود خود بهره برداری کنند. ولي گزارشها و آمار تعداد افراد شرکت کننده در انتخابات خارج از حد انتظار رژيم بودو هيچگاه انتظار چنين تحريم همه جانبه و چنين آمار مفتضحانه ای را نداشتند. اگر اتوبوسها و ميني بوسهای حامل افراد بسيجي و سپاه (که در لحظات آخر انتخابات به مراکز رای گيری گسيل شدند )نبود شکاف ميان نظام و ملت بيش از پيش آشکار ميشد. نتيجه اين انتخابات يک پيروزی عظيم برای ملت ايران بود زيرا مردم نشان دادند که ديگر فريب نميخورند و ادعاهای واهي مکاران و سياست بازان رژيم را با بهانه هائي همچون "حاکميت قانون" و " اصلاحات در چارچوب قوانين حکومتي ، مذهبي" يا واژه های دروغين "دمکراسي اسلامي " و " مردمسالاری ديني " را باور ندارند و خاتمي و ساير مدعيان اصلاح طلبي دروغينش ، مهره های سوخته ای هستند که حناي شان ديگردر پيشگاه ملت رنگي ندارد.
که گفته است که مردم در انتخابات شرکت نکردند؟ در واقع 84% ملت ايران ، قاطعانه با رای خود به تحريم بازی مسخره نظام ، عمق شکاف بين حکومت و ملت و انزجار خودرا از حکومت ننگين شب پرستان به نمايش گذاشتند. چه رائي از اين محکمتر و کوبنده تر که با عدم شرکت در خيمه شب بازی نظام اعلام کردند :که بيش ازاين فريب مناقشات آخوندی و دروغين و دعوای زرگری فريبکارانه بين اصلاح طلب و محافظه کار را نخواهند خورد و رژيم ننگين جمهوری اسلامي را اصلاح ناپذير ميدانند.
حتي تمهيدات مذبوحانه رژيم دربکارگيری محللهای نظام (ملي مذهبي ها) و منتظری و اصلاح طلبان تندرو و چهره هائي گه گمان ميرفت مقبول ملت باشند و دعوت آنان از مردم به شرکت در انتخابات نيز موثر نبود . به عنوان آخرين تاکتيک ، مترسک جمهوری اسلامي (خامنه ای) با ظاهر شدن در صدا و سيمای لاريجاني و اعلام عدم شرکت خود در انتخابات ميرفت تا از نفرت ملت نسبت به خود و محافظه کاران بهره برداری کند و حسابشان اين بود که چون ملت از آنها متنفرند پس حتما" به لجبازی عدم حضور آنها و به انگيزه مخالف خواني با آنان در انتخابات شرکت ميکنند. از اين حربه بسيار استفاده کرده بودند و بارها از نفرت مردم نسبت به خودشان در جهتي که ميخواستند بهره برداری نموده بودند. اما مردم هم از اين بازيها بسيار ديده بودند. اعترافات امير فرشاد ابراهيمي در مورد صحنه سازی حمله به سخنراني های کرباسچي و فائزه هاشمي و اصلاح طلبان (جهت محبوب نمودنشان پيش مردم) هنوز از ياد ملت نرفته بود و اين حقه نيز بي اثر ماند. به ضرب و زور آرای فرمايشي بسيجيان و سپاه و سايرنيروهای نظام ، محافظه کاران با آماری مفتضحانه و خجالت آور (بالاترين رای نفر اول : 3% کل افراد واجد شرايط) سکان شورای شهر را بدست گرفتند غافل از آنکه اين پيروزی خيالي بيش از انکه کامشان را شيرين کند زهری در خود نهفته دارد که بزودی زود ،تاثير خود را نشان خواهد داد وطومار آنان و رژيم حامي شان را در هم خواهد پيچيد.
از طرفي آمار ناچيز حاصله بيانگر ميزان حمايت ملت از رژيم جمهوری اسلامي و نشانگر عدم مشروعيت مردمي اين نظام است که مسلما" از ديد قدرتهای جهاني و بعضي کشورهای حامي جمهوری اسلامي نيز پنهان نمانده است و همانگونه که مشخص است مسلما" منفعت خواهي قدرتهای جهاني بر وفاداريشان نسبت به رژيم آخوندها خواهد چربيد.اينها با هيچکس عهد اخوت نبسته اند و تا جائي از نظامي ضد مردمي حمايت ميکنند که اولا" منافعشان تامين باشد و ثانيا" اميدی به ثبات و دوام نظام مورد نظر داشته باشند.
از طرف ديگر با انتخاب نيروهای مورد تنفر ملت (محافظه کاران) در اين انتخابات ، شکاف بين حکومت و مردم روز بروز عميقتر ميشود . فاصله ها مشخص تر شده اند و خطوط دوست و دشمن کاملا"ترسيم شده اند.اگر تا ديروز گروهي از مردم با تکيه بر جبهه هائي که در دست نيروهای دروغين اصلاح طلب بود ، اميدی به اصلاحات در اين کشور داشتند اکنون از اين خيال باطل بيرون آمده اند و ديگر نه در نظام و حاکميت و نه در دولت و مجلس و نه حتي در نمايندگان منتخب خود ، دوستي نميبينند. خواب و خيال ديگر بس است. تاريخ مصرف خاتمي و اصلاح طلبان و حتي يزدی و ملي مذهبيها ديگر تمام شد و اکنون فقط دو گروه در ايران وجود دارند . نظام جمهوری اسلامي و وابستگانش در يکطرف (کمتر از16 درصد) ، و ملت ايران(84 درصد) با کينه و انزجاری عميق نسبت به حاکميت ، در طرف ديگر....و اين دستاورد کمي نيست.
اين موهبت عطيم ونتيجه شيرين اين انتخابات بر مردم ايران گوارا باد


........................................................................................

Monday, March 03, 2003

٭ هیچ زمام‌داری حق ندارد از تقصیرهایی که شهروندان مرتکب می‌شوند شکایت کند زیرا تقصیرهایِ اینان یا از اهمالِ خودِ او نشات می‌گیرند یا این‌که خودش سرمشقِ بدی برایِ شهروندان است.
نیکولو ماکیاولی
ورق‌ بر می‌گردد آقایِ رییس جمهور!
اين مطلب در وبلاگ خلبان کور بسيار خواندنیست.


........................................................................................

Sunday, March 02, 2003

٭ شاه ميليندا از ناگاسنا پرسيد:- "از اين دوتن کدام يک گناهکاری بزرگتر است : آن کس که ندانسته گناه ميورزد يا آنکه دانسته گناه ميکند؟"
- " آن که ندانسته گناه ميورزد ، زيرا از دوتن که ميله آهن تافته ای را در دست ميگيرند، کدام يک بيشتر ميسوزد؟آن که ميداند، يا آنکه نميداند؟آن که بيشتر ميسوزد ، آن کسي است که نمي داند."


٭ وبلاگشهريها!!...عقب هستيد از ملت ايران
در جريان انتخابات شوراها کمتر از 3 يا 4 درصد وبلاگها با تحريم انتخابات موافق بودند يا دوست داشتند در اين رابطه در وبلاگهايشان بنويسند درصورتيکه در شهر تهران کلا" 520 هزار نفر رای دادند و بيش از 80% واجدين شرايط در تهران از رای دادن خودداری نمودند. فکر نميکنيد وقتش رسيده که پای چوبين استدلال و توجيه را کنار گذاشته و کمي هم بيرون از دنيای مجازی خودمان و در جهت حرکت مردم ايران گام برداريم؟


........................................................................................

Home